Essays Tagged: "Pilipino"

Ang Kulturang Iluko sa Pilosopiyang Bayan

on sa pag-aaral ni Eugenio, nakita niya na maaaring magkaroon ng isang pilosopiya ng buhay ng isang Pilipino. Ang kasabihang, "Ang hindi lumilingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa pinaaroro ... di makararating sa pinaaroroonan" ay isang halimbawa ng salawikaing nagbibigay halaga sa katangiang Pilipino na pagtanaw ng utang na loob.Nakikita natin ang pilosopiya ng buhay sa mga salawikain at bu ...

(6 pages) 24 0 2.5 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers

Paano kung pinapawalang bisa ang batas Rizal?

a kundi manginsulto at mang-abuso ng kapangyarihan. Dito, naipapakita din ang diskriminasyon sa mga Pilipino. Ipinakita na ang mga ordinaryong Pilipino ay walang karapatang mailibing sa isang Katoliko ... mit ng relihiyong Katoliko sa pangaabuso at pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga pari upang ang mga Pilipino'y hindi umunlad tulad ng mga Espanyol.Marahil ay gusto na ito ipawalang bisa ng senado dahi ...

(2 pages) 16 0 2.3 Aug/2007

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing > Poems & Short Stories

IN LOVE

mesa. Nakahubad pa at nakatapis lang ng tuwalya. Matangkad si kuya kumpara sa average height ng mga Pilipino, nasa 5'9" ito na sana ay maabot ko rin paglaki ko. Bagsak ang unat na itimang buhok na noo ...

(19 pages) 1 0 0.0 Aug/2014

Subjects: Social Science Essays > Society and community > Children and Youngsters > Child Abuse

JJJJJJJJJJJJJJJ

ng mamamayan.Ang ikatlo sa mga tula ni Rizal ay ang tulang " A La Juventud Filipina ( Sa Kabataang Pilipino)" na isa sa pinakamagaling na obrang likha ni Dr. Jose Rizal. Noong taong 1879, sa edad na ... pa rito, binanggit rin sa aklat nina G.F. Zaide at S.M. Zaide (2008), naging klasiko sa Panitikang Pilipino ang tulang ito dahil sa dalawang rason: Una, ito ang pinaka-unang tulang naisulat sa wikang ...

(7 pages) 2 0 0.0 Sep/2014

Subjects: Art Essays