Essays Tagged: "rada"

Projekat razvoja informacionog podsistema

       osiguranje objekata u monta i        osiguranje od opasnosti prekida rada usled po ara i drugih opasnosti        osiguranje od odgovornosti iz delatnost ... iguranju;1.9         Evidencija izrade novih polisa nakon obnavljanja ugovora:Izrada polisa za osiguranike kojima je odobreno obnavljanje ugovora (ili se vrshi ponishtavanje istekl ...

(9 pages) 24 0 3.0 Jun/2004

Subjects: Science Essays > Computer Science