Essays Tagged: "Rich Homie Quan"

Inversion

bitual en les operacions de venda que el comerç detallista realitza amb el consumidor final. Quan cobrem en efectiu tenim de fer una justificació de pagament que es el rebut. L'efectiu & ... de forma immediata. En el xec intervenen el lliurador(emet el xec , ordena el pagament i escriu la quantitat que vol pagar), el lliurat(sempre ha de ser una entitat bancaria) , tenidor o prenedor(el ...

(2 pages) 0 0 0.0 Nov/2014

Subjects: Area & Country Studies Essays