Essays Tagged: "steeds"

De Informatie Maatschappij

n de duale samenleving heeft niet enkel betrekking op inkomensverdeling of beroepskansen. Het heeft steeds meer te maken met culturele achterstelling en ongelijkheid van opleidingskansen in de brede z ... ing van de nieuwe kennis, blijft het ideaal van iedere democratische onderwijspolitiek.En het wordt steeds duidelijker dat voor de deelname aan het sociale leven, aan het economische leven, aan het po ...

(4 pages) 28 0 4.0 Nov/1996

Subjects: Science Essays > Computer Science > Internet and networking

Stategiekaart ontwerpen ( balanced score card)

beste in een stabiele en beschermde omgeving.· Organisme: Levendig bedrijf dat zich steeds zal aanpassen aan veranderingen van buitenaf. Open bedrijfsvoering. Dit type zal het meeste v ... rechtzetten van twistpunten. Een ander punt hierbij is dat Frits eigenlijk voor een groot deel nog steeds hetzelfde doet als voorheen.Psychological contract:Serie gemeenschappelijke verwachtingen tus ...

(3 pages) 25 0 3.0 May/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Management

Moontlike invloede van 'n politieke stelsel op 'n land se mense.

d was dus 'n skeiding tussen rasse. Die invloed wat apartheid op Suid-Afrika se mense gehad het kan steeds duidelik in die land waargeneem word. Daar is steeds 'n skeiding tussen die woonbuurte van ve ... 'n skeiding tussen die woonbuurte van verskeie rasse groepe. Hoewel dit nou baie kleiner is, is dit steeds daar. Ryk en middel inkomste blankes woon in welgestelde buurte in goeie gebiede van dorpe en ...

(7 pages) 4640 0 3.0 Sep/2007

Subjects: Social Science Essays > Political Science > Political Theory

Be stronger than liquor!

5;stoere’ imago van bijvoorbeeld bier bij volwassen mensen is wat minder, maar het bestaat nog steeds wel.De oorzaak dat het alcoholgebruik de laatste jaren is gestegen heeft een aantal redenen, ... oholdrinkende personen verhoogd.Ook zijn Jongeren tussen de tien tot vijftien jaar de laatste jaren steeds meer gaan drinken. Ondanks dat de wettelijke leeftijdsgrens voor de aankoop van alcoholische ...

(2 pages) 7 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Society and community

Wir haben es nicht gewusst

an de kassa, in de paar minuten dat ik hun boodschappen over de scanner haal. Terwijl het subtotaal steeds hoger wordt, wordt ook hun nood om hun verhaal te vertellen hoger. En verhalen hebben ze. Zo ... 's afgeslacht in Rwanda, de oorlog tussen Liberia en Sierra Leone was een bloedbad. Irak is dat nog steeds, en dit zijn nog maar drie voorbeelden van de honderden in de afgelopen vijftien jaar.Waarom ...

(3 pages) 1812 0 0.0 Dec/2007

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing > Persuasive Writing

De weg naar eeuwigheid

niet meer dan een illusie. Deze wereldse begeertes zijn niet hetzelfde voor iedereen en veranderen steeds. Dit is de reden waarom ze niet een ding en zeker niet dat ene ding kunnen zijn. In tegenstel ...

(3 pages) 910 0 3.0 Apr/2009

Subjects: Humanities Essays > Philosophy > Comparative Philosophy & Ethics

A Critical Comparison Of The Role Of The Media During The War In Vietnam And World War 2.

of smoke and flame. The flight was marked by instant gaps in our ranks, by dead men and horses, by steeds flying wounded or riderless across the plain.' (Knightly 2002)This style of writing is distin ...

(11 pages) 10 0 0.0 Jan/2012

Subjects: History Term Papers > World History > International Organizations & Conflicts