Essays Tagged: "stora"

Vävarnas barn

om extra arbete, tiggeri eller prostitution.Att tigga eller prostituera sig var förknippat med stora risker, de som blev tagna för lösdriveri blev satta i fängelse och dömda t ... ing;nga till antalet. Trots det var det de som hade makten i landet och de skaffade sig själva stora privilegier.Adelssverige var vid den här tiden mycket inspirerat av frankrike och den fra ...

(2 pages) 27 0 5.0 Dec/1996

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Modern teater

främst August Strindberg som följde Zolas idéer. Han var dock inte det första stora namnet i norden. Det var norrmannen Henrik Ibsen.Henrik IbsenIbsen föddes 1828 i ett rikt ... 1850- talet engagerade han sig mycket intensivt i norskhetsrörelsen för att rensa ut det stora kvarvarande danska inflytande på norsk kultur och språk. Detta förde honom ti ...

(9 pages) 97 1 4.5 Nov/1997

Subjects: Art Essays > Drama

Buddhas Liv

m Sidharta Gatuama växte upp blev han allt mera nyfiken på världen utanför dom stora portarna.Så han började att åka ut på hemliga åkturer utan att n& ... m Sidharta Gatuama växte upp blev han allt mera nyfiken på världen utanför dom stora portarna.Så han började att åka ut på hemliga åkturer utan att n& ...

(19 pages) 44 0 5.0 Jan/1996

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Buddhism

Napoleon - En enanstående fältherre

te vapnen. Napoleon såg själv till att rätt typ av kanoner togs med vid fälttågen. Ett av hans stora taktiska försprång berodde nämligen på att han använde så få kanoner som möjligt, men ... han utnyttjade dem på bästa möjliga sätt. På detta sättet kom man runt problemet med många, stora och otympliga transporter.Kanonerna drogs av hästar vilket gjorde att de snabbt kunde sät ...

(5 pages) 42 0 5.0 Jan/1996

Subjects: History Term Papers > European History

Japan

vad som skiljer den mot Sverige. Jag valde inte USA utan Japan som kommer lite i skymundan mot den stora jätten i Väst.Jag kommer att ta upp lite om företagsstruktur d v s om de ä ... m samarbetar dagligen med industrin och fungerar som ett samordnings- och rådgivningsorgan.De stora industrigrupperna står för hälften av Japans förädlings-värde, ...

(16 pages) 157 0 3.3 Oct/1996

Subjects: Area & Country Studies Essays

Filtomat

velse af selvrensende filter (Filtomat).Karsten Andersen Michael WestphalProcesoperatøreleverStora Dalum A/SIndholdsfortegnelse.Forord. side 2Forslagskasse side 4Fra ide til handling side 4Fors ... 4Tegning 310-62-007 bilag 5Funktionsprincipper bilag 6Standard filtre bilag 7Forslagskasse.På Stora Dalum A/S er der en forslagskasse, hvis formål er at inspirere virksomhedens ansatte til ...

(9 pages) 29 0 4.0 Jan/1996

Subjects: Science Essays > Chemistry

Buddhismen Innehållförteckning Buddhismen         1 Innehållförteckning         1 Buddhismens historia         1 Buddha

aro. När han blev 29 år gammal bestämde han sig för att rymma från sitt palats för att se den stora vida världen.Denna handling förändrade hela hans liv. Efter hand kom han att möta en u ... et. Han klippte håret och bytte till kläder som kringvandrande, hemlösa munkar bar. Denna enormt stora förändring i Siddhartas liv kallas idag ”hans avsägelse”.Buddha Ordet Buddha betyder ...

(17 pages) 2269 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Buddhism

Buddhismen Innehållförteckning Buddhismen         1 Innehållförteckning         1 Buddhismens historia         1 Buddha

aro. När han blev 29 år gammal bestämde han sig för att rymma från sitt palats för att se den stora vida världen.Denna handling förändrade hela hans liv. Efter hand kom han att möta en u ... et. Han klippte håret och bytte till kläder som kringvandrande, hemlösa munkar bar. Denna enormt stora förändring i Siddhartas liv kallas idag ”hans avsägelse”.Buddha Ordet Buddha betyder ...

(17 pages) 1557 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Buddhism