Essays Tagged: "Tagaytay"

IN LOVE

ihin pala ako ng dating mamaya kaya ikaw munang bahala dito sa kapatid mo. Attend ako ng seminar sa Tagaytay," sabi ni Tiya Beng. Nagtitinda kasi siya ng mga whitening at beauty products gaya ng sabon ...

(19 pages) 1 0 0.0 Aug/2014

Subjects: Social Science Essays > Society and community > Children and Youngsters > Child Abuse