Essays Tagged: "tak"

Two of everything- a couple found a special pot, what is so special about it?

Old Mr.and Mrs.Hak-Tak, lived in a little hut on the side of a mountain in China. They had a couple of fields in which ... things which they couldn't make or grow themselves, like tools or cloth for clothes.One day, Mr.Hak-Tak was working in the rice paddy when he saw something sticking out of the mud. It was the edge of ... and, after wiping away the mud, dragged it into the house."What have you got there?" asked Mrs.Hak-Tak."It's a pot. The biggest pot I've ever seen. It was in the rice paddy, and I don't know where it ...

(5 pages) 32 0 4.0 Apr/2003

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing > Poems & Short Stories

Czym jest samotnooeæ? - w oparciu o Króla Edypa Sofoklesa

st;e zrobi" wszystko co móg", by nie dopuoeciæ do wype"nienia przepowiedni wyroczni. W takim razie czy Edyp by" winny? Czy zas"u¿y" na takie cierpienie? Cierpienie w samotnooeci - ... josowi i nie wszczynaæ walki, podj¹æ decyzjê pozostania w Koryncie, istnia"o tak wiele innych mo¿liwooeci...Ale jego los by" przes¹dzony. Swojego losu nie móg ...

(3 pages) 15 0 0.0 Mar/2004

Subjects: Literature Research Papers

Analiza progu rentowności

sztów na stałe i zmienne, przy czym założenie liniowości odnosi się także do tego podziału: koszty stałe mają być liniowe i stałe, a koszt ... zy strefy rentowności, jest konieczne nie tylko rozważenie wielkości globalnych, ale także wielkości krańcowych (marginalnych). Z matematycznego punktu widzenia wielko ...

(14 pages) 22 0 0.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

Zakladne atributy kvality sluzieb

;by, ktorým sa odlišuje od konkurencie.Pojem kvality sa v odbornej praxi a práve tak aj v bežnom živote objavuje stále častejšie. Nie vždy však ... anie, či služba spĺňa v danom čase predpokladané požiadavky. Z takto postavenej definície kvality vyplýva niekoľko dôležitých ...

(19 pages) 2919 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Markets & Exchanges

Pracovná Disciplína

Ako každý občan tak aj občania Slovenskej republiky ktorý chce uživiť svoju rodinu či bl& ... chce uživiť svoju rodinu či blízkych potrebuje pracú. Prácu ako takú môže občan Slovenskej republiky vykonávať na plný ale ... cute;ho voľna“ (Zák. č. 311/2001, Z.z., § 82 pís. a. až f.). Taktiež aj tieto povinnosti sú totožné s tými ktoré ma Če ...

(6 pages) 6 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Law & Government Essays > Civil Rights

slash fan fiction

ute;ždit.Potom co ji vyhodili pracovala jako čistič dračích kotců a tak to ten večer na ni asi nějak dolehlo nebo co. Prostě se sklonila nad koléb ... lit, jako jsou nejrůznější mailing listy či blogy.� Stejně tak je v textech využíváno pouze anglicky mluvených franšíz ...

(117 pages) 0 0 0.0 Dec/2012

Subjects: Art Essays

natural law

uny i flory ciągle wzrasta. Proces ten jest powszechnie znany. Pragnienie przebywania w bliskim kontakcie z naturą jest jak najbardziej pozytywnym faktem, jednak niesie za sobą wiele negatywnych sk ... czyszczeń środowiska z powodu wyjazdów turystycznych nie dotyczy jedynie zachowań ludzkich, ale także stale powstającej infrastruktury odpowiadającej na wzrastające potrzeby odwiedzających. ...

(11 pages) 0 0 0.0 Jan/2013

Subjects: Law & Government Essays > Law