Essays Tagged: "Tako"

"Kora" by a Serbian writer Vasko Popa.

a sto je Popina poezija bila bunt i svojevrsni prevrat u srpskom pesnistvu, ona je i bila negirana. Tako kriticar Milan Bogdanovic, koji ugadja ideologiji toga doba, pise da je to vracanje na "porusen ... i svoj osobeni stil, nov, do tada nepoznat nasoj poseziji. Uveo je stih koji je eliptican (sazet), tako da se vidi da je on pesnik koji tezi sabijanju smisla i osecanja, pesnik koji u pesmi pravi sin ...

(7 pages) 18 0 4.0 May/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature > Poetry

Beleske budizmu, hriscanstvu i islamu.

o teze tome da anatemisu druge religije.3.Hriscanstvo pokazuje potrebu da logicki objasni dogmu, te tako dolazi do intelektualnih teoloskih sistema, poput onog st. Tome Akvinskog. Na istoku, sa druge ... edno sa teologijom i dogmom sluzi da prenese otkrovenje kroz vreme, cineci ga bezvremenim, vecnim i tako potvrdjujuci njegovu objektivnost. Vernik ne postavlja pitanja, vec veruje. Teolog pokusava da ...

(2 pages) 29 1 4.3 Sep/2003

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith

Monte Karlo simulacija

e podeliti na tri glavne grupe u zavisnosti od modela pomoæu koga se vrshi eksperimentisanje. Tako razlikujemo:* simulaciju na fizièkim modelima (in enjering),* analognu simulaciju koja j ... ble koja se mo e kontrolisati da bi se mogao dobiti (generalisati) dovoljan broj ishoda (rezultata) tako da se njihova uèestalost mo e ustanoviti. Ovu vrstu eksperimentisanja nazivamo "posmatra ...

(6 pages) 30 1 4.0 Jun/2004

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies

Medjunarodna trgovina proizvodima intelektualne svojine (international trade in IP)

juterskih programa i filmova putem COPYRIGHT-a na minimalni period od 50 godina posle smrti autora. Tako|e se na ovaj na~in {tite srodna prava izvo|a~a, glumaca, muzi~ara i producenata fonograma. Osno ... koji mogu da kontroli{u materijal na vi{e na~ina, poput umno`avawa, objavqivawa na bilo koji na~in. Tako|e autoru daje i moralna prava koja }e da ga prepoozawu kao stvaraoca. Za{ti}en materijal se naz ...

(31 pages) 3412 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Revolucionari i klasne borbe u delu "Kuca duhova" Izabele Aljende

tanje gazdin autoritet, prihvatajuci je svojevrsni feudalni sistem u kome je ziveo dugi niz godina. Tako su razmisljali i drugi seljaci sto pokazuje da se “ocigledno svih ovih godina niko od napo ... Pedro Mladji to nije pokazivao i je prihvatao bez pogovora postojeci sistem.Pedro Garsija Treci je takodje predstavnik radnicke nize klase, ali i revolucionar u dusi. On je imao ljubavnu vezu sa Blan ...

(4 pages) 1239 0 0.0 Jun/2008

Subjects: Literature Research Papers > World Literature