Essays Tagged: "Verkhovna Rada"

Razvojni trendovi i perspektive u ergonomiji

ne sredine. Radna okolina u ovom kontekstu ne zna?i samo ?inioce fizi?kog okru enja, ve? i sredstva rada, materijale, nadalje metode rada, organizaciju rada, bilo da je re? o individualnom bilo o radu ... ogu?nosti i drugim karakteristikama ?oveka koje treba imati u vidu prilikom konstruisanja sredstava rada, planiranja proizvodnih sistema, radnih zadataka, delokruga rada i same radne sredine, kao pret ...

(15 pages) 26 0 5.0 Jun/2004

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies

Country

e celebrate the Day of Independence of Ukraine, which was proclaimed in 1991 on the decision of the Verkhovna Rada of Ukraine after the attempt of the military coup d'etat in Moscow.We also like our h ...

(9 pages) 2 0 0.0 Nov/2014

Subjects: Area & Country Studies Essays