Essays Tagged: "wel"

Legalisation of drugs

ar koffieshops.2 Gemeenten besluiten zelf. Of de produktie en aanvoer van nederwiet wel of niet wordt vervolgd.1 Ruimte voor afspraken. Op lokaal niveau.Tussen politie, ... Het is niet goed dat gemeenten zelf besluiten. Of de produktie en aanvoer van nederwiet wel of niet vervolgd mag worden is niet aan de gemeenten zelf om te besluiten. Een grotere aanvoer v ...

(4 pages) 43 0 4.0 Jan/1997

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues > Drugs & Alchohol

An Essay about HUGO and DNA identification.

wordt ongeveer 4 GigaBasen (4 miljard basen) is. 95% tot 98% hiervan beschouwt men als rommel, oftewel basen waarvan men nog niet weet wat de functie is. Deze zouden in de toekomst tot een doorbraak ... bij de HUGO in twee kampen. In het ene kamp vindt men dat ze op de 2% tot 5% (de basen waarvan men wel de functie weet, dus de genen van het menselijk genoom) moeten letten. In het andere kamp willen ...

(3 pages) 65 0 5.0 Jun/2003

Subjects: Science Essays > Biotechnology

Truth of fire.

dit boek heeft Nooteboom een mythologische achtergrond en een aantal klassieke allusies verwerkt.Hoewel het verhaal in het begin en bij het tweede gedeelte een vaag en moeilijk te begrijpen stuk tekst ... hij opeens wakker in een kamer in Lissabon. Hij weet niet hoe hij er gekomen is en of hij zichzelf wel is (in het boek wordt dit een beetje vaag beschreven met veel open plekken). Hij kent de kamer z ...

(2 pages) 50 0 4.4 Dec/2003

Subjects: Art Essays > Design Arts

Benethon

iches die het Italiaanse kledingbedrijf Benetton de voorbije vijftien jaren op u losliet? Dan was u wellicht de enige. Die advertentiecampagnes hebben immers over de hele wereld tongen en pennen beroe ... elden die het bedrijf zelf de wereld heeft ingezonden en lichten de belangrijkste campagnes door.1. Welke communicatiekanalen gebruikt Benetton?Wil bedrijfsleider Luciano Benetton kleren verkopen of i ...

(10 pages) 30 0 2.2 Mar/2004

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies > Clothing, Footwear and Cosmetics

Chaucer's Wife of Bath: How does the introduction of the Wife of Bath compare to her self description and tale?

Ahead of Her TimeThe Wife of Bath is perhaps not an attractive woman, but she is well informed in the world of men. She has gone through a sexual revolution by herself and is not af ... d defended mariageBy expres word? I praye you, telleth me.Or where comanded he virginitee?I woot as wel as ye, it is no drede,Th'Apostle, whan he speketh of maidenhede,He saide that precept therof had ... ed of raping a young girl. King Arthur condemns the knight to death, but the ladies of the room, as well as the queen beg the king to show him some mercy. The king agrees so the queen speaks:"Thou sta ...

(4 pages) 75 0 4.7 Apr/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

SQL en databases nader verklaard

eheren zijn'. Het WWW valt dan af als database, omdat het niet beheerd kan worden. Overigens is het wel zo dat via het WWW ontelbare databases-in-engere-zin kunnen worden bereikt. De kaartenbak valt a ... gegevens over het genotype van stieren of een verzameling data over orders (bestelopdrachten). Let wel: het woord 'bestand' wordt ook gebruikt voor computerbestanden in het algemeen, dan gaat het som ...

(48 pages) 20 0 0.0 Oct/2006

Subjects: Science Essays > Computer Science

Argumentatie in uitvoering

ben echter besloten bij elkaar te komen om te kijken hoe we volgend seizoen gaan spelen en of we en welke nieuwe mensen we nodig hebben in ons team.Aanwezig zijn alle leden uit het voetbal team met al ... het idee omdat (indirect) het betekend dat zij meer zullen moeten verdedigen. De aanvallers zullen wel blij zijn met het idee omdat het hun meer aansluiting geeft. Hoe Marcel en Jan er over denken ka ...

(4 pages) 15 1 0.0 Aug/2007

Subjects: Social Science Essays > Communication Studies

CMS 'De website voor een voetbal-team'

aak voor het team. Iedereen kan dan nieuws toevoegen en de administrator (de coach) kan bepalen wat wel of niet gepubliceerd word. Een toevoeging of aanpassing aan een website wordt dan op de volgende ... site bekijkt?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welk onderdeel van de site viel u het eerste op?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Omcircel a.u.b. hierond ...

(6 pages) 11 0 5.0 Aug/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies

Be stronger than liquor!

r in wijn veranderd tijdens een bruiloftsfeest. Toch dronken vroeger niet veel mensen alcohol, en zowel dan altijd bescheiden hoeveelheden, simpelweg doordat alcoholische drank duur was.Alcohol geeft ... e’ imago van bijvoorbeeld bier bij volwassen mensen is wat minder, maar het bestaat nog steeds wel.De oorzaak dat het alcoholgebruik de laatste jaren is gestegen heeft een aantal redenen, ten eer ...

(2 pages) 7 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Society and community

My Learning Experience

important because I didn’t want my child to grow up and think she didn’t have to finish school as well. Being a great role model for her was the most important thing and by me finishing school woul ... was now facing; thankful that it was not worse. I didn’t plan on having any children until I was well into my late 20s, early 30s at the latest. I also didn’t know how my male friend was going to ...

(4 pages) 70 0 5.0 Dec/2007

Subjects: Social Science Essays > Psychology

OV-chipkaart in Nederland

de vijf grootste OV-bedrijven van Nederland. De OV-chipkaart moet de oplossing bieden, maar is dat wel zo?"Met één kaart betaalt u straks voor trein, bus, tram en metro in heel Nederlan ... e vraag naar het openbaar vervoer. De site ontdekdeovchipkaart.nl van connexxion, die overigens vrijwel de zelfde informatie verstrekt als de eerder vermelde website, zegt dat de chipkaart het reizen ...

(3 pages) 702 0 3.0 Jan/2008

Subjects: Area & Country Studies Essays

Terafim Handel Oor Die Gedig

ord. Dit is 'n voorwerp, waarskynlik 'n godemasker, wat deur ou Isrealiete gebruik is. Die title is wel van toepassing op die gedig en die inhoud sluit goed aan by die titel.Die gedig hou verband met ... at daar geen vaste strofebou en geen rym is nie. Die gedig het ook geen vaste ritme nie. Dit vertel wel die leser van sterk emosionele ondertone en gedeeltes word herhaal vir beklemtoning, bv. versre& ...

(2 pages) 3042 0 0.0 Jan/2008

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Verenigd Europa - hemel of hel?

�PAGE � �PAGE �2� Verenigd Europa: hemel of hel?Hoewel de drang naar een Verenigd Europa al verscheidene eeuwen bestaat, merkbaar aan de vele pogingen ... want hierdoor zal het verschil tussen arm en rijk verkleinen. Langs de andere kant vind ik het ook wel spijtig want binnen een tiental jaar zal je niet meer "supergoedkoop" naar Slowakije, .. op reis ... eer gewicht in de schaal. Op deze manier hebben we een stem in de wereld. Hieraan hecht ik toch ook wel veel belang. We moeten het monopolie van deze supermachten afnemen.Het vergroten van de mogelijk ...

(5 pages) 950 0 0.0 Nov/2008

Subjects: History Term Papers > European History