CKV- Culture Report

Essay by EssaySwap ContributorJunior High, 9th grade February 2008

download word file, 3 pages 4.3

Downloaded 10 times

Balansverslag 1.0 Twee jaar geleden kregen wij een eerste blik op ckv. Het was het vak dat het vroegere kunstleer vervangde. Niet alles verliep even vlekkeloos, maar goed, het was dan ook een nieuw vak. We hebben naar veel video's gekeken en hebben culturele activiteiten uitgvoerd. Ook moesten wij modules in het boek maken, de vragen. De verslagen van dat alles hebben wij ijn het kunstdossier gestopt, een map waar al het werk in bijgehouden werd.

Het eerste jaar hebben wij naar veel films gekeken. Een van de eerste daarvan was de wroding, een film uit de jaren tachtig waarin duidelijk werd hoe een kunstenaar aan zijn inspiratie kwam, en hoe een kunstwerk tot stand kwam. Ook hebben wij een film gezien over het Bauhaus invloed daarvan op de hedendaagse en toendertijdse kunst en gebruikvoorwerpen. Verder hebben wij Glas, de film van , en een film over de argentijnse tango.

In die film was de scheiding tussen echt en werkelijk op een grappige manier gemanipuleerd.

Dat jaar heb ik ook een workshop gedaan, streetdance. Dat was erg leuk. We leerden een dans op te voeren, op hiphop muziek. Je kon bijv. ook film maken kiezen. De groep die dat had gedaan heeft een film gemaakt, die wij dan ook bekeken hebben.

In dat jaar heb ik ook meerdere culturele activiteiten uitgevoerd. Twee films, een keer theater en een concert. Een van de films was Good Will Hunting, een beetje onrealistische maar desondanks mooie film. De andere, La vita e bella, greep mij meer aan. Dat was omdat in die film voor het eerst op een vrolijke, maar schrijnende manier een concentratie kamp werd weergegeven. De verschrikkingen maakten diepe indruk, maar de film was daar niet omheen gemaakt. Zij werden niet benadrukt.

Het theater was een uitvoering door leraren, genaamd...