Livsholdninger. En stil om livsholdninger, lykke og etik

Essay by Christian LaustenHigh School, 12th gradeF, October 1996

download word file, 7 pages 4.7

Downloaded 38 times

Livsholdninger

For os mennesker har begrebet lykke altid været det vigtigste at opnå her i livet. Vi stræber efter lykken, vi vil være og blive lykkeligere. Problemet er bare, hvordan? Lige siden stenalderen har statussymboler været lig med lykke og det har været almindeligt udbredt, at når man var rig, så var man også lykkelig. Denne tanke er stadigvæk meget udbredt i dag, men tendensen har i de sidste årtier været en anden. Det materielle betyder i dag ikke så meget som førhen. Nu er det i lige så høj grad det åndelige. Der har aldrig været så mange nyreligiøse grupper, kulte og sekter som der er i dag. Allesammen kun for at hjælpe os tættere på svaret på livets formål. Hvorfor, hvordan, hvorhen er i dag næsten ligeså udbredt som: mer, mere, mest. Naturligvis har både den åndelige og den materielle tankegang altid eksisteret side om side. I dag tænker unge meget på meningen med livet.

Ifølge en undersøgelse har ca. 10% ud af en almindelig 9. Klasse, prøvet at begå selvmord, og det viser, at mange unge har svært ved at finde ud af deres rolle i livet. Hvad kræver vi selv ved vores adfærd og hvad erkender vi som vores livs mål og hensigt, og hvad kræves af livet, mens vi har det????

I interviewet med Suzanne Brøgger gives der udtryk for forskellige livsholdninger. Brøgger mener at den almindelige livsholdning er, at man er lykkelig når blot man undgår sorger og smerter, dog siger hun selv at hun først er lykkelig når hun har gennemlevet netop de følelser og stemninger, som er forbundet med sorg og smerte. '....jeg kan være lykkelig, selv om jeg tudbrøler:' (l.12-13) Det er en af Suzanne Brøggers centrale livsholdninger, at man kan være totalt nedtrykt en dag, og alligevel vide man er...