Martha Christensen

Essay by Anonymous UserHigh School, 12th gradeA-, January 1996

download word file, 10 pages 4.8

Downloaded 42 times
Keywords , , , ,

Martha Christensen

Om forfatteren og forfatterskabet

I min dansk opgave, har jeg valgt at skrive om Martha Christensen da

hendes måde at se tingende på fascinerer mig. Jeg har læst næsten alle

af hendes bøger, så jeg har derved dannet mig et klart indtryk af

hende, som person, men sandelig også som forfatter.

'Jeg er noget af det mindst offentlige, man kan tænke sig'(1), siger

Martha Christensen (født 1926) om sig selv i et interview. I en anden

avissamtale ytrer hun: 'Jeg er tit så usikker, en sag har jo flere

sider.'(2) Journalisten tilføjer om den interviewede, at 'hun siger

alting meget stille - og med meget lange pauser.'(3)

Martha Christensen er virkelig et beskedent, selvudslettende

menneske, der ikke har det godt med at komme frem i rampelyset. Hun er

af en stille eksistens, som de fleste af de mennesker hun skildrer i

sine bøger. Hun føler, at hun hører til i den almindelige hverdag,

hvor også hendes roman- og novellepersoner befinder sig.

'Der er nok af andre forfattere til at skrive om de unge, de smukke

og de rige',(4) mener Martha Christensen. Samtidig er det

hendes

overbevisning, at jo højere man kommer op i samfundslagene, jo mere

skjules eller bortforklares de følelser og problemer mennersker har.

De personer, som virkelig er trængt, også socialt, viser tydeligst,

hvad de tænker og føler. Bl.a. derfor skildrer Martha Christensen så

ofte anonyme små hverdagsmennesker, der er kommet i klemme, låst fast

eller trængt op i en krog. Deres handlemåde kan have bragt dem i den

pinagtige situation. Men det kan sandelig også være omgivelserne, der

overser, isolerer, fejlbehandler eller ligefrem mishandler disse

mennesker.

Omgivelserne er et vidt begreb. Hos Martha Christensen kan det være

familien, bekendtskabskredsen, arbejdsfællerne, boligkvarteret, men

det kan også være skolen, socialkontoret, børne- eller ungdomshjemmet.

Mange af Martha Christensens...