Roald Dahl

Essay by Anonymous UserHigh School, 11th gradeA+, January 2000

download word file, 12 pages 5.0

Downloaded 51 times
Keywords , , , ,

Roald som ung

Roalds föräldrar var bägge norrmän. Hans mamma hette Sofie Hesselberg, d v s innan hon gifte sig, och hans far, Harald Dahl. Harald var nästan 15 år äldre än Sofie, och hade varit gift en gång tidigare. Under det giftermålet hade han fått två barn, Ellen och Louis, men hans första fru, Marie, dog efter födseln av det andra.

Harald var delägare i en framgångsrik skeppmäklararfirma, och mycket förmögen. Han hade en villa i Llandaff i Wales, Villa Marie, som han och Sofie flyttade in i (de träffades i Norge...) efter giftermålet 1911. Det dröjde inte länge förrän Sofie fick sitt första egna barn, Astrid (1912), som följdes av Alfhild (1914). Två år senare, 1916, fick hon sin första son, Roald. Norrmännen uttalar det "Roo-al", utan "d". Ännu en dotter kom till 1917, Else.

De fyra barnen hade blivit födda medan de bodde i Villa Marie, eller Ty Gwyn som det nu heter, men 1918 flyttade de till en större villa, Ty Mynydd, som låg i en by som hette Radyr.

1920 dog Astrid i blindtarmsinflammation, vilket gjorde Harald helt förkrossad. Han insjuknade bara en månad senare i lunginflammation, och dog. Sofie födde några månader senare en dotter till, som fick namnet Asta.

Eftersom huset i Radyr hade blivit något tommare efter döden av Harald och Astrid flyttade Sofie med sina barn tillbaka till Llandaff, där hon köpte huset Cumberland Lodge.

Roald började sin skolgång i Elm Tree House kindergarten när han var sex. Han gick dock bara där i ett år, och fick sedan gå i Llandaff Katedralskola, där han stannade till han var nio. Många av Roalds minnen från skoltiden handlar om pryglingar utförda av rektorn, och första gången det hände var i Llandaff Katedralskola.

" 'Ett tomtebrus, tack', sa Thwaites till Mrs. Pratchett...