Essays Tagged: "Dessa"

dadala

ing;rt agerande avslöjar vår moral. Fakta handlar om kontrollerbara data i verkligheten. Dessa påstår något om verkligheten. Fakta kan bevisas vara sanna eller falska. V&a ... ngsmodeller Med etiska resonemangsmodeller kan vi undvika att ta förhastade slutsatser och med dessa frågor kan vi tänka strukturerat. 1. Vilka värden eller plikter ör i konf ...

(9 pages) 3 0 0.0 Oct/2014

Subjects: Art Essays