Essays Tagged: "perhubungan"

Government PR

k then it was called "Printing and Publicity Unit", situated in Singapore. PR was known as "Jabatan Perhubungan Raya" in the end of Mac 1946. Later in 1950, "Jabatan Perhubungan Raya" has changed to " ...

(2 pages) 33 0 4.1 Dec/2005

Subjects: Law & Government Essays > Government

Semangat gotong-royong di kalangan masyarakat pada hari ini semakin luntur. Cadangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan semangat berkenaan.

a beberapa jam sahaja, di samping membersihkan kawasan sekitar, penduduk-penduduk dapat mengeratkan perhubungan dengan kempen yang bermakna ini. Kempen ini juga boleh membuktikan bahawa perhubungan da ...

(3 pages) 11158 1 0.0 Aug/2008

Subjects: Social Science Essays > Society and community