Essays Tagged: "ting"

Sagaer

yn og tro, kan vi i høj grad takke de islandske sagaer for. De skildre nogen af de vigtigste ting og begreber i en vikings liv. Sagaerne foregår ca. 930 - 1030, og er den tid hvor vikinge ... ville simpelthen blive anset som et ringere menneske hvis man ikke genvandt sin ære. En anden ting som også har en stor rolle i sagaerne er runerne. Det er her magien ligger. Runernes ord ...

(3 pages) 24 0 3.7 Feb/1996

Subjects: Humanities Essays > Classical Studies > Mythology

Snyd din næste. 'Nationen er korrumperet' af Hans Edvard Nørregård-Nielsen

Det er muligt, at de kan lave flere love, som skal forhindre snyderi mod staten, men det er ikke en ting som indgår i deres program, tværtimod. Befolkningen må ikke regne med, at pol ...

(4 pages) 30 0 4.0 Oct/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Dronning Whitney. Stil om koncert med Whitney Houston.

. Alt i alt har jeg nu indtryk af, at han fandt, det var en god koncert. Der er mange ting, der fascinerer mig ved at gå til koncert. Man møder mange mennesker med samme mus ...

(2 pages) 32 0 4.6 Jan/1996

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Fremmedgørelse

s. hvis et menneske, man kender godt, pludselig kommer med nogle udtalelser, eller gør nogle ting, som man ikke kan forholde sig til. Denne ukendte side af personen giver dermed én en f& ... d jeg mener. Tag f.eks. en snedker fra før i tiden. Han kendte de mennesker, han skulle lave tingene til, og han lagde 'noget af sig selv' ind i arbejdet. Derimod nu foregår det hele p&ar ...

(5 pages) 29 0 5.0 Nov/1996

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

Konditions test

n blive tvunget af sin krop til at stoppe de fysiske belastninger.Kondition afhænger af mange ting, men nogle af de vigtigste er lungernes evne til at optage ilt, samt hjertets evne til at pumpe ...

(5 pages) 32 0 4.4 Mar/2002

Subjects: Science Essays > Biology

Konkurrence forhold på det britiske marked

de mange salgsparametre, dvs. kvalitet, pris, service, levering osv. det er nemlig også disse ting briterne går op i. Salgsparameteret "kvalitet" er vigtigt, da det kan hjælpe firmae ... for at virksomheden "holder hvad den lover" med hensyn til kvalitetsniveau, dog siger ISO 9000 ingenting om selve kvaliteten. Det inkludere også vejledning og måden man behandles på ...

(2 pages) 38 0 3.0 Oct/1996

Subjects: Businesss Research Papers

Meget grundig rapport om fysiologi hos fisk og pattedyr. Sammenligner naturligvis disse to.

meget energi og plads på vores kredsløb. Til sidst vil jeg komme ind på de samme ting bare omkring fisken, minus selvfølgelig det vi har tilgælles med fisken.Alle leven ... . 0.5 L men kan svinge meget fra person til person. Når vi bare går rundt og laver ingenting bruger vi ikke hele lungernes potentiale for ventilation af atmosfærisk luft i dem. Det v ...

(17 pages) 42 0 3.9 Aug/2002

Subjects: Science Essays > Biology

Beta-partiklers afbøjning i magnetfelt

mer tæt på c.Når man arbejder med relativistiske hastigheder sker der forskellige ting vi ikke kender fra hverdagen. Bl.a. kender vi fra relativitetsteorien følgende formel.m( ... 50 0,986 6,033 3,088 2,576Resultaterne fra ovenstående skema kan bruges til mange forskellige ting. Bilag nr. 2 viser en aktiviteten som funktion af Ekin. Ud fra denne graf kan Emax bestemmes, s ...

(5 pages) 24 0 3.4 Jan/1994

Subjects: Science Essays > Physics

Køleskab/varmepumpe

Magnet omrører1 Varmepumpe anlæg2 Termometeret til Science Workshop1 Science Workshop ting1 Bærbar computer2 BægerglasØvelsen gangØvelsen gik fint efter nogle f ... ægerglasØvelsen gangØvelsen gik fint efter nogle forsøg. Vi lavede nogle ting som ikke var helt så godt, eller det gav nogle stor usikkerheder. En stor kold jernklods ...

(4 pages) 28 0 1.8 Feb/2003

Subjects: Science Essays > Physics

Det Skrå Kast

målFormålet med denne øvelse er at måle på et skrå kast med en ting og efterprøve newtons love. Dette vil vi gøre med et forsøg hvor vi skyder ... af toppunktet af det parabelformet skud som fremkommer.Anvendt teoriNewtons anden lov siger:"For en ting med massen m gælder, atFres = m*aHvor Fres er den resulterende kraft på tingen og a ...

(3 pages) 76 5 4.7 Apr/2003

Subjects: Science Essays > Mathematics

En Uke på Rasiumhospitalet

ange av pasientene er døende. Ansatte må ha egenskaper som gjør at de kan takle ting som det. All medisinsk personell har dessuten taushetsplikt. Dvs. at de ikke kan prate om konfi ...

(5 pages) 15 0 0.0 Jun/2004

Subjects: Humanities Essays > Health & Medicine

Brud På Rammerne - en redegørelse for det ændrede samfund

konstatere at "i "gamle dage"," altså før 1800-tallets oprørske stemning, "hang tingene sammen." Dermed menes at i gamle dage havde alt og alle sin faste plads i en verden af ramme ... lash;gen efter identitet og mening med livet. Der var ingen forudbestemt 'skæbne' der styrede ting, og man måtte selv finde sig en identitet midt i en kaotisk verden uden et højere ...

(2 pages) 15 0 0.0 Jun/2004

Subjects: Humanities Essays > Philosophy

Analysis of Falstaff's role in 1 Henry IV - Essay traces Falstaff's function and role of mirroring throughout the play

hat Hal will one day become king, and when that happens, robbers will be honored in England by "Let[ting] us be indulgence Diana's foresters, gentlemen of the shade, monions of the moon; and let[ting] ... ds is not obvious to the audience because both worlds are null of law, order and mortality. Both settings do not represent honor, but it is through the role of Falstaff that a means of irony he is cre ...

(5 pages) 30 0 5.0 Jul/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature > Authors > Shakespeare

Comparison Hitler And Churcchill

Comparative Essay Holden Caulfield and Louie Banks Ting Wei Chang 9-Dec-01 902 Words Louie Banks and Holden Caufield both have a certain someone who th ... single time. This just starts the anger form Louie towards Boomer.Holden does not start right off hating Stradlater although it seemed like he did from the beginning. He goes in and talks to him in th ... so see this because Stradlater goes out with Jane.Louie's relationship with Boomer gets real interesting when the whole incident at the football game occured. Where their coach wanted them to hurt a b ...

(3 pages) 5 0 0.0 Aug/2001

Subjects: Literature Research Papers > North American

Morrisons Analysis

а reѕult, it iѕ criticаl to conduct а comprehenѕive mаrketing аnаlyѕiѕ in order to forge аheаd. The iѕѕue ... ntrаѕt to thаt of given in my brief, for the purpoѕe of fаcilitаting the proceѕѕ of аnаlyѕiѕ. The Generic Ѕtrаtegy o ...

(36 pages) 18 0 0.0 Mar/2010

Subjects: Businesss Research Papers