Angreb på hellig ko. Omhandlende Jyllandspostens leder fra den 13/03/01 og brev til regeringen om brugerbetaling.

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA-, March 2002

download word file, 4 pages 3.5

Downloaded 39 times

Angreb på hellig ko

Argumentationen i Jyllandspostens leder fra den 13/03/01 er bygget op af åbenlyse sandheder, citater fra autoriteter (eksperter), statistikker og til dels indicier angående tendenser i befolkningen.

Nogle af de sandheder der bruges i artiklen er f.eks. at får man et monopol inden for et område, så ser man ofte at priserne skydes/skyder i vejret. Denne sandhed bruger forfatteren i det sidste afsnit af artiklen til at rose de radikales sundhedsordfører, Inger Marie Bruun-Vierø, for sin udtalelse om at der skal flere privat og selvejende hospitaler til for at presse udgifterne i sundheds sektoren ned, samtidigt med at kvaliteten forøges. Forfatteren bruger samtidigt lejligheden til at kritisere Socialdemokratiet for deres konstante afvisning af udlicitering, som ellers er en mulig løsning på problemerne i det danske sundheds væsen.

Forfatteren griber også til statistikker for at argumentere for sin mening. Et eksempel på dette ses sidst i det andet afsnit hvor vedkommende skriver at "De samlede hospitalsudgifter lader sig således reducere med en milliard kroner årligt, hvis alle amtslige sygehusvæsener var ligeså produktive som i Østjylland."

Herved argumenteres dels for at det kan lade sig gøre at sænke udgifterne inden for sundheds sektoren uden at sænke kvaliteten, men også samtidigt at de ansvarlige for driften af de offentlige sygehuse, amterne, er alt for ineffektive i deres arbejde.

En af de bedste former for argumentation ser man når man ved at inddrage en ekspert. Man ser ofte at folk har større tiltro til en når man kan argumentere for det pågældende område ved hjælp af et citat fra en autoritet. Inddragelsen af eksperter i sin argumentation har den fordel at man ikke kan sætte spørgsmålstegn efter noget der kommer fra en tilmed uafhængig ekspert. Først bruger forfatteren eksperternes mening til at fastslå at tiden er inde til at tage denne...