Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

Essay by ajrajaHigh School, 11th gradeB+, September 2008

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 1925 times

I Norge er det sånn at man kan begå et mord og få 21 år, som er også maksimum straffen i Norge, og dersom man har oppført seg eksepsjonelt kan retten kutte av fem til ti år for god oppførsel. Hvordan kan man begå et mord, få maksimum straff, og da bli løslatt ti år før straffen er gjennomført for god oppførsel? Er dette likegyldig til familiene som har mistet sin kjære? Trodde ikke det nei, det er derfor det gir grunn til og revurdere straffeutmålingen her i Norge.

Det gir også stor grunn til bekymring, i min mening, at dødsstraff er ikke ilagt i rettsystemet og ligger ikke der som et valg som dommere kan få bruk for. Dødsstraff i min oppfattelse skal kun brukes når den skyldige har begått et overlagt drap. Med andre ord hadde den skyldige en bevisst og gjennomtenkt plan til og utføre dens handling.

Selv om det er ikke tilkjennegitt at en høyere straffeutmåling fører til en reduksjon i samfunnets kriminalitet, tror jeg ikke at med lavere og mer primitive straffer ville man ha fått en nedskjæring i forbryterske gjerninger. På den andre siden, kan man også si at vold avler vold. Vil man virkelig ha en morder ut på gaten der ”normale” og mer ”siviliserte” mennesker uten groteske tanker i hodet går?Man har også folk på andre siden som er helt imot dødsstraff. De sine tanker og meninger bør også tas i betraktning. Disse personene mener at dødsstraff er en umoralask handling fordi rettsystemet faller ned til den skyldige sitt nivå. Dersom man tar Bibelen i betraktning står det, ”Øye for øye, tann for tann”, siden Norge er en kristen stat kunne man innføre dødsstraff uten at den stikker i strid med det religiøse aspektet.

Dødsstraff er brukt i flere land i verden. Norge hadde også dødsstraff, som et av sine straffedommer inntil den ble fjernet i 1979. Senest dødsstraff ble brukt var i andre verdens krig i 1948. Den anerkjente Kvisling som var leder av Naziene i Norge ble henrettet etter at han fikk en dødsstraff dom.

Tidligere nevnte jeg at vold avler vold. La oss ta for eksempel Saddam Hussein. Han var en mann som begikk grusomme handlinger og fikk straffen sin likegjort med dødsstraff. Men hvordan har verden blitt etter han døde spør folk som er imot dødsstraff, har den blitt noe bedre spør de? Personlig må jeg si at jeg har bare sett at volden blir stadig større og det preger hverdagen vår. Men her er et godt eksempel på at rettssystemet feiler ikke. Den gir den rettferdige straffen til den skyldige.

Noe som går stikk i strid med mine synspunkter er at jeg tror prosessen av og ta et liv forordnes av makter høyere en meg selv. For å begrunne min forrige påstand vil jeg si, at hvis noen tar loven i sine egne hender og tar et liv, tror jeg at rettsystemet har sin rett og ta livet av den skyldige som tok loven i sine egne hender. For og si det igjen, jeg tror bare på dødsstraff i saker der man omtaler overlagt drap.

Den eneste negative siden jeg ser med dødsstraff er at det er en uopprettelig straff. Skulle retten dømme en uskyldig person skyldig og denne personen blir henrettet er det ingen vei tilbake. Det vil si at man kan ikke gå tilbake og rette på skaden etter at den har blitt gjort. Da vil et liv gå tapt.

Jeg vil også tilføye at dødsstraff er fortsatt i bruk til en viss grad. Mellom 15,000 til 20,000 barn er henrettet. Med mindre groteske ord vil staten kalle dette ”abort”. I min mening er dette en dødsstraff for det ufødte barn fordi moren velger og straffe det ufødte barnet fordi hun ikke ønsker å oppdra barnet og velger dens rett for å leve. Men dette er igjen annen lang debatt hvor man kan diskutere argumentene i det uendelige.

Med og innføre dødsstraff hjelper det samfunnet økonomisk også. Hjelpen her er at istedenfor og bruke fengselsplass på en skyldig dømt som fortjener dødsstraff er det bare ikke enklere og bli kvitt han? Norge har et stort problem med fengsels plass og mange står på venteliste til og komme innpå fengsel! Tro meg, jeg trodde ikke mine ører når jeg hørte det.

Alt i alt er dødsstraff en straffeutmåling Norge bør revurdere. En dag kan den komme til nyte, for eksempel med Lommemannen. Dødsstraff er en allerede praktisert straff når man nevner abort. Hvorfor ikke bare tilføye det i den røde store boken, Norges Lover?http://saevereide.blogspot.com/2006/12/om-ddsstraff.htmlhttp://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=2061http://debatt.sol.no/node/5904781http://forum.mammanett.no/archive/index.php/t-9422.htmlhttp://www.freakforum.nu/forum/archive/index.php/t-6288.htmlhttp://www.google.no/search?hl=no&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=5WB&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=b%C3%B8r+d%C3%B8dsstraff+innf%C3%B8res%3F&spell=1