Buddhas Liv

Essay by Anonymous UserJunior High, 9th gradeA-, January 1996

download word file, 19 pages 5.0

Downloaded 44 times
Keywords , , , ,

Buddhas Liv

För ca 2500 år sedan regerade kung Suddhoana i norra Indien i Kapilavastu. Han var gift med prinsessan Maya. Under en lång period väntade folket på en prins men Maya ville inte ha något samliv med kungen eller någon annan. Men hon blev ändå med barn, så här gick det till:

En natt drömde Maya att hon fördes till toppen av Silverberget, där hon lades i en säng i ett gyllene hus. Då uppenbarade sig en elefant med lotusblommor i snaben. Så avlades Buddha.

Efter exakt tio månader när drottningen i en park kände att barnet var redo att komma till världen, böjde ett träd vänligt ner en gren som drottningen kunde luta sig på, medan hon stående födde barnet. Innan barnet han falla till marken fångades det upp av fyra gudaväsen som sade till drottningen. 'Gläd dig o drottning du har givit liv åt en stor gestalt'.

Sedan vände sig Buddha (Sidharta Gatuama) till de uppvaktade gudarna och till människorna och sade: 'Jag är världens herre. Detta är min sista födsel'. Detta hände någon gång på 500-talet f kr. Föräldrarna blev då mycket förbryllade och gick genast till en spåman för att få en förklaring. Då sade spåmannen till kungen och drottningen att barnet antingen skulle bli en världshärskare eller en religionsstiftare. Fadern blev då mycket orolig och bestämde att Sidharta Gatuama skulle få leva i lyx och i överflöd, men han fick bara vistas innanför portarna. Men allteftersom Sidharta Gatuama växte upp blev han allt mera nyfiken på världen utanför dom stora portarna.

Så han började att åka ut på hemliga åkturer utan att någon viste om det. När han var ute mötte han på fattigdom och sjukdom. När han såg dom döda brännas på strandkanten försvann all trygghet och glädje. På vägen hem...