Die Bybelse Skeppingsverhaal teenoor die Evolusiebenadedring.

Essay by LallieHigh School, 11th gradeB, September 2007

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 2654 times

Die Bybelse Skeppingsverhaal, soos in Genesis 1 en 2, handel oor hoe die onsienlike God (Elohim) die aarde geskep het binne ‘n kwessie van dae. Hy het die hemel en aarde geskep en ook alles daarop. Die tydperk wat dit geneem het om die aarde te skep word na verwys as 6 dae. In die ou perspektiewe word dit letterlik bedoel as ses 24 uur periodes, maar in nuwe perspektiewe word daarna verwys dat die 6 dae as figuurlik beskou moet word omrede dit selfs eeue kon gewees het.

God se betrokkenheid in die skeppingsproses en die feit dat dinge nie net deur middel van onverstaanbare natuurlike prosesse tot standkoming gebring is nie word in die Bybelse Skeppingsverhaal beklemtoon. God was aktief besig vir ses aaneenlopende dae tydens die skepping van die heelal. Die bybelse skeppingsverhaal kan ook nie in geologiese of astronomiese tydsbegrippe vasgevat word nie. Die Bybelse Skeppingsverhaal dui duidelik daarop dat God die woorde gespreek het en die heelal tot stand gekom het as gevolg hiervan.

Hy het gesê “laat daar lig wees” en daar was lig. God het dus die heelal geskep deur die beweging van sy gees.

Die Bybelse Skeppingsperspektief dui duidelik daarop dat God die mensdom as hoof oor al die diere en die skepping aangestel het. Die mens is dus van baie groter belang as die res van die skepping. Die eerste mens, Adam, is in God se beeld geskape en Eva na hom vanuit die man se rib-been gemaak. Die mens was verantwoordelik om vir die diere name te gee en het dus gesag oor hulle gehad. In die Bybelse Skeppingsverhaal word daarop klem gelê dat alles insluitend die mens van die begin af bestaan het. Die wêreld beskik oor ‘n doel net soos wat alles biine in die heelal ‘n rede het vir sy ontstaan. Alles is deel van God se groot plan. Die Bybelse Skeppingsverhaal word in die Chrsitelike-, Joodse- en tot ‘n mate in die Moslem geloof aanvaar.

Die Evolusiebenadering is geskep deur Charles Darwin tydens die 19de eeu. Evolusie word beskou as die meganisme waarby alle vorms van lewe ontstaan het uit nie-lewende material. Dit het geskied deur middle van natuurlike prosesse. Met die ontwerp van die teleskoop deur Galileo Galilei is ‘n nuwe wêreld vir wetenskaplikes geskep. Die vernaamste teorie in die geboorte van die heelal is die van die “Big Bang” of Oerknal. Dit beweer dat die heelal ongeveer 15 miloen jaar gelede saamgepers is in ‘n zero grootte energieballetjie of kosmiese kern met ‘n oneindige digtheid en temperatuur. Daarna het die ontploffing plaasgevind en ruimte en tyd is geskep. Die meervoudige oerknal teorie stel voor dat daar meer as een ontploffing plaasgevind het om die hele heelal te skep.m ‘n Enorme heelal is benodig om voldoende tyd te voorsien vir die vorming van swaarder elemente as waterstof en helium sterre. Dit is benodig vir die samestelling van die aarde en vir die vorming van organiese materiaal en ook vir die vorming van die mens.

Daar is verskeie bewyse gevind om die Evolusiebenadering te ondersteun nl. Fossiele van dinousaurusse en andern spesies. Evolusie beklemtoon die belangrikheid van mutasie, die verandering in die instruksies in organismes se DNA, en natuurlike seleksie. Evolusie dui daarop dat die spesies wat ons vandag ken nie altyd in daardie vorms voorgekom het nie, maar dat dit oor ‘n lang tydperk geleidelik, maar baie verander het deur middel van mutasie. Soos wat die omgewing oor talle jare verander het, byvoorbeeld die klimaat wat warmer of kouer geword het, moes die lede van sekere spesies hulself aanpas om die veranderinge van ‘n nuwe klimaat te kan hanteer. Hulle moes dit doe nom te kan oorleef. Hierdie spesies wat oorleef het, het voortgeplant met ander spesies wat meer aangepas was by die klimaat. Die ander wat nie kon aanpas nie het eenvoudig uitgesterf. Die resultaat hiervan was dat die volgende geslag spesie gebore was. Hulle het oor ander kenmerke beskik wat aangepas was tot die omgewing. Dit alles het plaasgevind deur mutasie en natuurlike seleksie. Dieselfde beginsel is toegepas op die teorie dat die mens van die aap ontstaan het. Darwin het geglo dat die mens en aap verkeie kenmerke het wat daarop dui dat ons ontwikkel het vanaf ape.

Die Evolusiebenadering dui daarop dat die mens nie belangriker is as die dier nie maar dat alles in die skepping gelyk is. Dit verwys ook na die ontstaan van die wêreld as per toeval en dat daar geen rede of plan is met die heelal nie. Evolusie sê eintlik dat die ontstaan van die aarde so gebeur het maar dat dit net so wel anders kon gebeur het.

Mwww.obvioustruths.comhttp://www.request.org.uk/issues/14.htm\www.theology.eduwww.talkorigins.orgwww.submission.orgwww.sacred-texts.comwww.religioustolerance.comwww.nwcreation.netwww.mythicjourneys.orgwww.masud.co.ukwww.kolbecentre.orgwww.islamonline.netwww.islamcity.comwww.irfi.orgwww.heardworld.comwww.wikipedia.comwww.dmoz.orgwww.creationwiki.orgwww.answeringgenesis.orgwww.answering-islam.org.ukwww.al-islam.orgwww.debate.org.uk/www.religioustolerance.org/isl_intr.htmhttp://www.answers.com/andi Smit