Hackerne

Essay by PhilipUniversity, Bachelor's January 1996

download word file, 6 pages 3.0

Downloaded 33 times

HACKER

Onsdag den 10. november 1993 ringer en telefon på Københavns Universitet: 'Hallo, du taler med sikkerhedschefen. Der er nogle hackere, som forsøger at misbruge din adgang til universitetets computersystem. Giv mig lige dit password, så jeg kan komme ind og stoppe dem.' Manden på universitetet er naturligvis skeptisk, men stemmen i telefonen tilhører tydeligvis en computerekspert, og navnet på sikkerhedschefen er også rigtigt nok, så efter lidt overtalelse oplyser han sit hemmelige kodeord. Det skulle han aldrig have gjort. For stemmen i den anden ende er alt andet end sikkerhedsekspert. Han er hacker. Og for ham er kodeordet lige så værdifuldt, som brækjern og dirk er det for en indbrudstyv. Efter at være brudt ind i universitetets computere giver han sig til at snuse rundt i systemet. Han søger hverken efter forskningsresultater eller eksamensopgaver. For ham er universitetets computere kun en platform, der kan bruges til at komme videre ud i verden.

Hver gang en hacker får magten over en ny computer, har han vundet en sejr. Det er i virkeligheden, det, det hele gælder om. At narre computeren til at give ham ubetinget magt over hele systemet. Så snart han har fået det, er computeren uinteressant, og han hopper videre ud på den elektroniske informationsmotorvej, hvor flere hundrede tusinde computere er forbundet i netværk verden over. Der forsøger han efter udgangen. Hvad hackeren og hans kolleger dog ikke ved, er, at den sikkerhedsmand, hvis navn de misbrugte til at skaffe sig det hemmelige kodeord, er lige i hælene på dem.

Nåede at hacke i elleve lande, før fælden klappede

Da indbruddet på Københavns Universitet skete, havde sikkerhedsfolk fra Danmarks edb-center for forskning og uddannelse, Uni-C, i månedsvis vidst, at en gruppe danske hackere var meget aktive. Men det var endnu ikke Lykkedes dem at få tilpas stort overblik...