LALAL

Essay by mitchicx October 2014

download word file, 4 pages 0.0

Downloaded 3 times
Keywords

Oversikt over spesielle dager/prøver/innleveringer:

Ha alltid en selvvalgt bok på skolen!

UKE

38

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Nasjonale prøver i lesing.

God helg!

UKE

39

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

I uke 39 blir det nasjonale prøver i regning

.

BIFF

Vi skal på Bergen filmfestival hele dagen. Nærmer info kommer

God helg

Kontaktlærer for klassen er:

Ole Marius Batalden og Lene Totland

Ole-Marius.Batalden@bergen.kommune.no

Lene.totland@bergen.kommune.no

RLE uke 38-39

TEMA

Religioner og livssyn i dag

LÆRINGSMÅL

Vite forskjellen mellom religion og livssyn. Kunne reflektere over hva det hellige kan være. Lære å vise respekt for andre menneskers tro og livssyn.

Kunne vite hvem Martin Luther er.

Uke 38

I timen:

Snakk om disse nøkkelordene: hellige steder, ritualer, pilegrimer, religiøse ledere, bønn, offer.

Jobb videre med begrepene respekt og toleranse- s. 40-43.

Lekse: Lese s.35-39. Skriv ned eksempler ulike hellige steder. Gi også eksempler på ting som holdes hellig innenfor noen religioner.

Uke 39

Lekse: Lag ny overskrift: kap. 9: Frå Norges religionshistorie. Les s. 190. Skriv ned vanskelige ord du ikke forstår.

Arbeidsplan naturfag uke 38-39 8. trinn

Kapittel/tema

Kapittel 6: Stoffenes verden.

Læringsmål

Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

Forklare hva som skiller blandinger, grunnstoffer og kjemiske forbindelser

Beskrive viktige egenskaper ved vann

Gjennomføre forsøk for å skille stoffene i en blanding

Uke

Tema

Lekse til tirsdag

Lekse til fredag.

38

Blandinger, grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Aggregattilstander.

Forsøk: Filtrering og dekantering (s. 173).

Repeter sidene om rene stoffer s. 154-157. Svar på fokusspørsmålene s. 157.

39

Forsøk: Kromatografi (s. 173).

Egenskaper ved vann.

Før ferdig forsøket om filtrering og dekantering. Se på s. 173 for hjelp.

Før ferdig forsøket om kromatografi. Se s. 173-174.

Arbeidsplan i matematikk, uke 38-39

Tema: Tall

Mål: Forstå tallsystemer. Jobbe med...