Legalisation of drugs

Essay by Anonymous UserHigh School, 11th gradeB, January 1997

download word file, 4 pages 4.0

Downloaded 43 times

Tweede Kamer stemt in met drugsnota

de Volkskrant

22 Maart 1996

1 Drugsnota. Gedogen van de thuisteelt van nederwiet en de aanvoer ervan naar koffieshops.

2 Gemeenten besluiten zelf. Of de produktie en aanvoer van nederwiet wel of niet wordt vervolgd.

1 Ruimte voor afspraken. Op lokaal niveau.Tussen politie, justitie, bestuur, en de thuistelers.

2 De term 'gedogen' wordt gemeden. De aanvoer wordt zo in feite georganiseerd, maar er worden geen verkeerde signalen uitgezonden naar het buitenland.

4 Aantal koffieshops wordt teruggedrongen. Door striktere handhaving van de bestaande criteria waarmee de verkoop van soft drugs wordt gedoogd.

1 Maximale hoeveelheid soft drugs die de koffieshops mogen verkopen verlagen. Wanneer de maximale hoeveelheid van 30 naar 5 gram wordt gebracht, wordt het drugstourisme bestreden.

Tweede Kamer stemt in met drugsnota

de Volkskrant

22 Maart 1996

1 Drugsnota is niet goed. Aangezien er sprake van gedogen van de thuisteelt van nederwiet en de aanvoer ervan naar koffieshops.

Ik vind het beter dat er afspraken gemaakt worden, waarop de politie etc. controle kan houden. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid soft drugs die verkocht mag worden en over de teelt en aanvoer.

2 Het is niet goed dat gemeenten zelf besluiten. Of de produktie en aanvoer van nederwiet wel of niet vervolgd mag worden is niet aan de gemeenten zelf om te besluiten. Een grotere aanvoer voert tot een grotere verkoop. Wanneer dit wel kan, zullen er overal verschillende regels komen en is het moeilijk te controleren. Ook wanneer er in een bepaalde gemeente een grotere hoeveelheid soft drugs verkocht mag worden dan in een andere, zullen de mensen het toch gewoon daar kopen.

1 Ruimte voor afspraken op lokaal niveau kan. Afspraken op lokaal niveau, tussen politie, justitie, bestuur, en de thuistelers moet kunnen, nadat er maximale hoeveelheden voor teelt en aanvoer zijn...