Magt

Essay by Anders RaskCollege, UndergraduateA-, November 1995

download word file, 9 pages 3.8

Downloaded 29 times
Keywords , , , ,

MAGT

Magt!!! Puha, det kribler helt i fingrene! J

Hvor ligger hvores folketings magt i dag? Har folketinget stadig nogen? Hvor ligger den reelle magt i dag?

Dette er nøglespørgsmålene i denne opgave omhandlende magt. Vi prøver igennem en grundig gennemgang af bilagene, at give vores helt personlige vurdering af magtens fordeling i samfundet, både almegyldige sammenhænge, men også konkrete sammenhænge, der har sin gyldighed i Danmark.

Besvarelsen sker gennem en referende gennemgang af hvert enkelt bilag, hvorefter en kritik og stillingtagen følger. Spørgsmål 1) og 2) opfølges af hver deres summasumarum, der helt konkret og kort besvarer det stillede spørgsmål.

Spørgsmål 3), besvares hovedsagligt sammen med spørgsmål 2), men afrundes til sidst under sit eget punkt.

1)

Erik Jørgen Hansen: 'Den maskerede klassekamp'

Erik Jørgen Hansen mener, at den reelle magt ligger hos de, der kontrollerer kapitalen, fordi de, der kontrollerer kapitalen, kontrollerer produktionen, der udover at være basis for vores samfund, er de rammer den enkelte lever sit liv indenfor.

Han mener så, at det kan være svært at pege på, hvem det så er, der har magten. Men han mener, at sandheden er, at den magt han har beskrevet, hovedsageligt ligger hos ejerne af de største virksomheder. Oveni kommer så de administrative topchefer fra den offentlige sektor, der har det endelige ord over det offentliges mange arbejdspladser. Oveni det kommer fagbevægelsens top, der også har sit at skulle sige om produktionen i samfundet; både gennem deres formelle traditionelle magt ved bl.a. organiserede arbejdsnedlæggelser, men også gennem en reel kapitalmagt med lønmodtagerfonde og pensionskasser i ryggen.

Det ses så som et spørgsmål, om hvorvidt de tre magteliter konkurrerer om magten, eller de danner en herskende klasse. Han ser det som den største sandsynlighed, at en egentlig konkurrence forefindes, men på tværs af de tre grupper efter interesser og...