Mobbing

Essay by SuPeRTeDHigh School, 11th gradeA, March 1997

download word file, 3 pages 4.2

Downloaded 50 times

Mobbing

Mobbing er noe vi alle har kjennskap til. Det finnes overalt, på arbeidsplassen og på

skolen. Men hva er egentlig mobbing? Mobbing er å plage en person over lengre tid,

og da ikke bare små erte, men systematisk gå inn for å rakke ned på en person.

Hele tiden kritisere og snakke stygt om denne personen. I noen tilfeller også utøve

handlinger mot denne personens egen vilje

Jeg vil her refere til et oppslag som stod i VG 02.11.95. En 12 år gammel gutt i

Rindal ble utsatt for systematiske overgrep på skolen. En eldre elev skal ha tatt

kvelertak på ham og slept ham rundt i skolegården slik at han til slutt besvimte.

Gutten skal flere ganger tidligere blitt utsatt for liknende voldshandlinger,

som f.eks og ha blitt bundet og kneblet. Foreldrene meldte fra til skolen, som

igjen sa at de skulle gripe inn, men ingenting ble gjort.

Situasjonen har vært

preget av at 12-Ã¥ringen har lidd av sterke depresjoner, deriblant selvmordstanker,

og har ikke villet gå på skolen.

Hvis jeg skulle karaktisere mobbing med et ord, ville jeg ha brukt ordet terrorisme.

Kanskje er dette å gå litt vel langt, men for mobbeofferene må det jo føles slik.

Vi hører om barn som ikke vil gå på skolen, barn som har høy stressfaktor og barn

med migrene. Psykiske lidelser som følge av mobbing forekommer ganske ofte. Mobbing

bør ansees som å være en skummel faktor i samfunnet vårt, da det ikke virker som det

blir satt inn noen særlige midler for å stoppe utviklingen.

Vi har mange former for mobbing, men den mest vanlige må være den som går på utseende.

Ofte er det bare små bagateller som f.eks at noen har en stor nese eller at noen har

rare ører. For mobberene virker dette som harmløse...