Natura şi educaţia în romanul idilic (Daphnis şi Chloe vs. Floire şi Blancheflor)

Essay by cristinutaUniversity, Bachelor'sA+, January 2006

download word file, 11 pages 3.0

Downloaded 12 times
Keywords , , , ,

Povestea de dragoste dintre doi copii, Floire şi Blancheflor, s-a bucurat de o mare popularitate în Europa medievală şi renascentistă. Idila franceză Floire şi Blancheflor, este considerată cea mai veche versiune a poveştii, deşi cărturarii literaturii medievale au sugerat că ea ar fi de provenienţă germană, bizantină, persană sau arabă. Controversele aveau la bază stabilirea continuităţii poveştii în diferite spaţii culturale. Argumentele aduse erau de cele mai multe ori bazate pe asemănările dintre diversele variante (numele protagoniştilor, structura şi detaliile acţiunii). În orice caz, o sursă unică a acestei vechi poveşti franceze nu a fost identificată.

Un alt mod de interpretare poate induce comparaţia cu un alt text, care are aceleaşi teme, motive şi elemente ale acţiunii, dar nu spune aceeaşi poveste. O astfel de analiză a fost sugerată de Lot-Borodine în monografia Romanul idilic în Franţa medievală. În această lucrare, autoarea susţine că versiunea franceză a poveştii aparţine unui sub-gen, şi anume idila medievală.

Autoarea include textul, alături de alte texte din secolele al XII-lea şi al XIII-lea, în categoria romanului idilic. Aceste texte se apropie prin tema copilăriei idilice, adică prin faptul că descriu povestea unui băiat şi a unei fete care cresc împreună, se îndrăgostesc, şi după ce depăşesc mai multe obstacole, se căsătoresc. Termenul de "idilic" este cel mai potrivit pentru a descrie astfel de poveşti deoarece principalele teme ale acestora sunt iubirea şi natura.

Aceleaşi similitudini pot fi stabilite şi între Floire şi Blancheflor şi un text idilic clasic, aparţinând literaturii antice greceşti, Daphnis şi Chloe, de Longos. În ambele texte dragostea dintre doi copii este descrisă ca desfăşurându-se într-un cadru natural. Foarte importantă este însă ceea ce Lot-Borodine numeşte "copilăria idilică", pe care ambele texte o descriu, deşi acţiunea se desfăşoară în contexte culturale diferite. Daphnis şi Chloe face parte din tradiţia clasică a...