Otillia

Essay by ZaFatRatHigh School, 12th gradeB+, March 2014

download word file, 4 pages 0.0

Opera literară "Enigma Otiliei" de George Călinescu a apărut în perioada interbelică, în anul 1938 şi este primul nostru roman citadin modern, de tip balzacian. Romanul are o acţiune amplă, desfaşurată pe mai multe planuri, un conflict complex, numeroase personaje şi este realizată o imagine amplă asupra vieţii.

Este un roman realist balzacian prin prezentarea unor aspecte ale societăţii bucureştene de la inceputul secolului XX, prin motivul moştenirii şi al paternitaţii, prin structura simetrică, prin tehnica detaliului, realizarea personajelor încadrabile în tipologii, naraţiunea la persoana a treia. Titlul iniţial a fost "Părinţii Otiliei", întrucât fiecare personaj se comportă oarecum patern cu aceasta.

Felix crescuse la internat, fiind orfan de mamă, şi este nevoit să vină în casa lui Costache Giurgiuveanu, tutorele său legal, pentru a-şi continua studiile de medicină. Pe fiica vitregă a lui moş Costache, Otilia Mărculescu, Felix şi-o amintea vag, din vremea copilăriei. Aceasta îl surprinde plăcut, la prima ei apariţie iar prin ochii tânărului este realizat primul portretul fizic al acesteia: "Felix privi spre capătul scării ca spre un cer deschis şi văzu în apropierea lui Hermes cel vopsit cafeniu, un cap prelung şi tânăr de fată, încărcat cu bucle, căzând până pe umeri".

Portretul ei apare conturat în opoziţie cu cel al Auricăi, "Însă în trupul subţiratic, cu oase delicate ca de ogar, de un stil perfect, fără acea slăbiciune suptă şi pătată a Aureliei, era o mare libertate de mişcări, o stăpânire desăvârşită de femeie".

Otilia reprezintă nenumăratele feţe ale ideii de feminitate, fiind, de asemenea, şi cel mai modern personaj al romanului, atât prin tehnica de realizare (pluriperspectivism), cât şi prin problematica sa existenţială. Spirit artistic, studentă la Conservator, Otilia se va apropia de Felix încă din momentul sosirii acestuia în casă. Pentru că nu îi pregătise nicio camera, Otilia îl duce pe Felix...