Software specification

Essay by xpert02High School, 10th gradeB, November 2014

download word file, 6 pages 0.0

Downloaded 3 times
Keywords

Projektfeladat

Informatikai rendszerek fejlesztése

Ingatlan értékbecslések kezelését támogató szoftver elkészítése

Készítették: Fodor Dávid

Ferenczi Tibor

2014. november 14.

Tartalomjegyzék

1. Üzleti igény feltárása, probléma megfogalmazása

2. Az értékbecslési folyamat szereplői

3. A rendszer felépítése

4. Adatmodell

5. Felülettervek

5.1. Ügyintézői képernyő

5.2. Értékbecslői képernyő

5.3. Szakértői képernyő

5.4. Új értékbecslés rendelése

5.5. Ingatlan lista

5.6. Értékbecslés eredményének rögzítése

5.7. Hiánypótlás kérése

5.8. Hiánypótlás kezelése

5.9. Értékbecslés felhasználása

6. UML-diagrammok

6.1. Használati eset diagram

6.2. Belépés

6.3. Megrendelés

6.4. Értékbecslés elkészítése

6.5. Hiánypótlás kérése

6.6. Hiánypótlás elvégzése

6.7. Jóváhagyás

6.8. Értékbecslés felhasználása

7. Megvalósítási terv

Üzleti igény feltárása, probléma megfogalmazása

A kereskedelmi bankok hitelezési folyamatának egy lényeges eleme az adós által biztosítékként nyújtott ingatlanok valós piaci értékének megállapítása. Az ingatlanok értékbecslését jellemzően külsős, a bankkal szerződéses kapcsolaban álló ingatlan-szakértő cégek végzik.

Az értékbecslések folyamatát - a megrendeléstől egészen az elkészült értékbecslések jóváhagyásáig, és azok további felhasználásáig - sok esetben nem támogatja egy egységes szoftveres keretrendszer, helyette papír alapú manuális feldolgozás a jellemző.

A folyamat résztvetői közötti kommunikáció és dokumentum továbbítás e-mailben, rosszabb esetben faxon történik.

A manuális, papír alapú adattovábbítás és feldolgozás jelentős költséggel jár. A költségek egyrészt a folyamat szereplőinek munkaidejében mérhetők, másrészt a papíron, e-mailben, azaz strukturálatlan módon összegyűlt, adat, információ visszakeresésének nehézségében jelentkezik.

A bemutatásra kerülő szoftver célja egy olyan keretrendszer elkészítése, mely minden szereplő részére támogatja az értékbecslési folymathoz kapcsolódó munkájának az elvégzését, a folyamatot indító vagy a folyamat során létrehozott adatok, információk, dokumentumok kezelését és a szereplők közötti kommunikációt. A szoftver mindezt képes úgy megvalósítani, hogy minimálisra csökkenti a manuális adminisztrációs tevékenységeket.

Az értékbecslési folyamat szereplői

Banki ügyintéző: feladata az értékbecslés megrendelése, az esetleges hiánypótlások kezelése valamint az elkészült értékbecslések felhasználása.

Megrendelés: Az egész folyamatot tehát az ügyintéző indítja, azzal, hogy az értékbecsléshez szükséges adatokat, dokumentumokat összegyűjti és továbbítja egy megrendelés formájában az értékbecslőnek. Jellemzően az...