SQL en databases nader verklaard

Essay by _robUniversity, Master's October 2006

download word file, 48 pages 0.0

Downloaded 20 times

1. DATABASES, DBMSEN EN SQL 3

2. SQL (1) 9

3. DATABASE ONTWERP, HET RELATIONELE MODEL. 19

4. SQL (2) 23

5. SQL (3) INSERT, DELETE, UPDATE 29

6. VAN KLASSEDIAGRAM NAAR EEN RELATIONEEL REPRESENTATIEMODEL 32

7. HET RELATIONEEL IMPLEMENTATIEMODEL EN SQL (4) 38

8. IMPLEMENTEREN VAN EEN DATABASE IN SYBASE. 42

9. NORMALISEREN 43

10. CONSTRAINTS 47

11. DATABASEMANAGEMENTSYSTEMEN 49

1. Databases, DBMSen en SQL

Hieronder volgt een korte inleiding op databases en database managementsystemen. Deze is gehaald uit het volgende boek:

Gert Jan Hofstede, Databases ontwerpen,bouwen en gebruiken. Academic Service 1997

pagina's 5 tot en met 8, 10 en 114, 115

/* begin Hofstede */

Wat is een database?

Een database is in algemene zin 'een verzameling gegevens die bij elkaar horen'. Men zou het telefoonnummerbestand van de inlichtingendienst een database kunnen noemen, of het World Wide Web, maar ook de kaartenbakken met boektitels in een nog niet geautomatiseerde bibliotheek.

In dit boek wordt het woord in engere zin gebruikt. Een database is hier 'een verzameling gegevens ('feiten') die elektronisch zijn opgeslagen en die als één geheel te benaderen en te beheren zijn'. Het WWW valt dan af als database, omdat het niet beheerd kan worden. Overigens is het wel zo dat via het WWW ontelbare databases-in-engere-zin kunnen worden bereikt. De kaartenbak valt af omdat er geen computer aan te pas komt.

De software-producten om databases mee te bouwen, zoals die in de winkel te koop zijn, heten databasepakketten. De kern van een databasepakket is het databasemanagement-systeem, afgekort DBMS. Daarnaast bevat zo'n pakket nog allerlei hulpprogramma's die het leven van de gebruikers van het pakket veraangenamen.

Een term die verwant is aan 'database' is 'gegevensbestand', kortweg 'bestand'. Een bestand is een verzameling gelijksoortige gegevens, bijvoorbeeld een verzameling gegevens over het genotype van stieren of een verzameling...