Essays Tagged: "Ilokano"

Ang Kulturang Iluko sa Pilosopiyang Bayan

ichard G. Moulton ay isang kombinasyon ng sining at pilosopiya. Marami ang nakasulat tungkol sa mga Ilokano nguni't iilan lamang ang nakakaintindi sa kanila. Upang lubusan natin maunawaan ang panitika ... Iluko, bigyan natin ng pansin ang iilang aspeto ng kanilang kultura.Halos lahat ng panitikan ng mga Ilokano ay "nadumihan" na ng mga Kastila at nilagyan ng mga Kristiyanong isipan. Upang makamit ng is ...

(6 pages) 24 0 2.5 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers

Emotion Talk in Ilokano

ABSTRACTThe purpose of this paper is to describe the ways emotions are expressed in Ilokano. It takes into account the grammatical categories emotion roots are derived and the types of ... . Through these methods, the author aims to give a general description of the concept of emotion in Ilokano.1.0 IntroductionUnderstanding human psyche has been man’s top priority even before the b ... of this study. It is bent on answering the following questions.(1)How are emotions expressed in Ilokano?(2)What type of grammatical categories are these emotions usually derived?(3)What type of co ...

(6 pages) 1837 0 0.0 Jul/2009

Subjects: Humanities Essays > Linguistics

Overview of Ilokano Sentence Structures: A Minimalist Approach

I. IntroductionThis paper is an attempt to describe the structure of Ilokano sentences, concurring with the Minimalist program proposed by Noam Chomsky. The Philippine l ... hrases are headed by a lexical item (as opposed to functional item). Some common lexical phrases in Ilokano are:HeadDPdeterminer phrasedetermineramin dagiti mannalon(lahat ng mga magsasaka)PPprepositi ... asedagiti mannalonThe set of determiner consists of the particles enumerated in the following table.Ilokano MarkersSingularPluralSingularPluralNon-personaltidagitiiti / idiaykadagiti / kadagidiayPerso ...

(15 pages) 3342 0 0.0 Jul/2009

Subjects: Humanities Essays > Linguistics

Emotion Talk in Ilokano

ABSTRACTThe purpose of this paper is to describe the ways emotions are expressed in Ilokano. It takes into account the grammatical categories emotion roots are derived and the types of ... . Through these methods, the author aims to give a general description of the concept of emotion in Ilokano.1.0 IntroductionUnderstanding human psyche has been man’s top priority even before the b ... of this study. It is bent on answering the following questions.(1)How are emotions expressed in Ilokano?(2)What type of grammatical categories are these emotions usually derived?(3)What type of co ...

(23 pages) 2851 0 0.0 Jul/2009

Subjects: Humanities Essays > Linguistics