Essays Tagged: "Panginoon"

p912039

Sa mga gabing tulad nito gusto ko na talagang sumuko, ngunit sa ganitong paraan ako napapalapit sa Panginoon. Kahit makaabot ako ng madaling araw, nagbibigay pa rin ako ng oras para magdasal ng Rosar ... "Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagka't ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. "

(1 pages) 1 0 0.0 Feb/2014

Subjects: Art Essays > Design Arts