Essays Tagged: "sk"

Etos inteligenta i jego demaskacja w literaturze prze"omu XIX i XX w.

Etos inteligenta i jego demaskacja w literaturze prze"omu XIX i XX w.Inteligencja, w sk"ad której wchodz¹ wszyscy lu ... spo"eczeñstwa i rozwój kraju. Ówczesny publicysta Aleksander Oewiêtochowski pisze o tych zadaniach inteligencji: "... ca"y ciê¿ar obowi¹zków z"o&iq ... up1;zków z"o¿onym byæ musi na element ooewieceñszy, tj. na obywateli ziemskich. (...) dla dobra ogó"u, kmieci i w"asnego winni oni oerodkami ustaw¹ nie wzbronion ...

(7 pages) 30 0 4.5 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Flora Borvina, Kosovian peace activist.

Brovina is one of the most famous Kosovian peace activists of her time. Born in 1949 in the town of Skënderaj in the Drenica valley of Kosovo, Brovina was moved to Prishtina where she was raised ...

(4 pages) 27 0 3.0 May/2003

Subjects: History Term Papers > Asian History