CMS 'De website voor een voetbal-team'

Essay by scarmCollege, UndergraduateB, August 2007

download word file, 6 pages 5.0

Downloaded 11 times
Keywords , , , ,

InleidingIn dit verslag zal ik beschrijven hoe ik het Content Management Systeem aanpas naar de wensen van de gebruiker. In dit geval zijn de hoofdgebruikers de leden van mijn voetbalteam, maar ook anderen (geïnteresseerden in het voetbalteam) zullen er gebruik van maken.

Als gebruikgemaakt wordt van een Content Management Systeem kan de redacteur zelf toevoegingen of aanpassingen doen. Dit is dan dus ook de reden dat ik een CMS maak voor het team. Iedereen kan dan nieuws toevoegen en de administrator (de coach) kan bepalen wat wel of niet gepubliceerd word. Een toevoeging of aanpassing aan een website wordt dan op de volgende wijze onderhouden:1. Er wordt gesignaleerd dat er een aanpassing of toevoeging aan een website noodzakelijk is. 2. Een redacteur schrijft het nieuwe artikel. 3. De redacteur maakt de aanpassing in het CMS. 4. De aanpassing wordt gecontroleerd. Indien dit niet correct is moet men terug naar stap 3 of eerder.

5. De aanpassing is voltooid.

Voordelen van het gebruik van een Content Management Systeem:-Gemakkelijk up-to-date te houden,-bewaking van vormgeving,-duidelijke rolverdeling.

SamenvattendContent management is het maken, beheren, plaatsen en presenteren van content op een website. Om een dynamische website up-to-date te houden zijn er twee mogelijke manieren: de traditionele manier en via een content management systeem. De belangrijkste reden dat ik kies voor het CMS is dat dit een stuk sneller te updaten is dan de traditionele manier.

De Vragenlijst:Nadat ik de website naar mijn idee had afgerond qua functionaliteit ben ik gaan zoeken naar een provider en heb hem gepubliceerd. De website is te vinden op http://bunnik73.host.sk.

Ik heb toen een aantal mensen, die ik tijdens het ontwikkel traject van de website ook op de hoogte heb gehouden, gevraagd om een aantal vragen te willen beantwoorden.

Ik had een vragenlijst opgesteld en die zag er als volgt...