"Discovery of heaven" Written by the famous Dutch novelist Harry Mulisch in 1992.

Essay by chrisbelloniUniversity, Bachelor'sB+, February 2004

download word file, 9 pages 3.0

Downloaded 18 times

Essay "Hoe Mulisch kwam tot de herontdekking van de ontdekking van'de Ontdekking van de Hemel'."

"De grootste kunstenaar kan niets verzinnen,

dat niet vooraf al in het steen staat

maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat

zal hij het nooit van het ruwe marmer winnen."

Christiaan Belloni

Universiteit van Amsterdam

December 2003

Nederlands; essay

Officier van Justitie: Hoe haalt U het in Uw hoofd om Nederlands grootste schrijver,

en tevens Nederlands grootste exportproduct, op deze wijze te

beschuldigen?

Uw essayist : Daar heb ik, helaas, alle redenen toe.

Officier van Justitie: Begin bij het begin!

Uw essayist : Goed, het begon allemaal op een dag, dat...

Officier van Justitie:Ga door. Ik luister.

"De zinderende zon brandt op mijn hoofd, dat steeds meer trekken van een overrijpe Hollandse kas-tomaat begint te vertonen. Stilte. In de verte begint een puntig iets zich steeds scherper af te tekenen. Het gevaarte fascineert me enorm.

Maar wat is het? Stilte. Een kabouter met een geweldige puntmuts? Een, met een mathematische precisie vervaardigd, ultramoderne herberg voor voorbijtrekkende kameelkaravanen? Of toch een oud-Egyptische piramide?

Mijn kameel voelt mijn vastberadenheid om dat nader te gaan onderzoeken en plant demonstratief haar voorhoeven in de grond; ze heeft dorst. Stom rund! Geen boompje om Mevrouw aan vast te strikken in deze snikhete Sinaï, natuurlijk. Niet weglopen hoor, wandelend waterreservoirtje-van-me! Dan maar te voet door de gele zee die mij van mijn droomgebouw rest. De overweldigende Stilte is hoorbaar en pijnigt mijn oren. Ik mis de toeterende claxons van Caïro.

Mijn gevoel leidt me naar 't gebouw, dat eigenlijk ook weer geen gebouw is en waarvoor ik een naam moet bedenken. Burcht! Dat wordt mijn Burcht! Met dezelfde vastberadenheid waarmee Parcival op zoek ging naar de Graal, wil ik mijn mysterieuze Burcht ontmaskeren. Vreemd genoeg kom ik niet dichterbij.