DNA-elektroforese

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA, March 2002

download word file, 7 pages 4.1

Downloaded 87 times

Chi Le og Thomas Rasmussen Svendborg Gymnasium Biologi Rapport Afleveres den 16/01-02

Biologi Rapport

omhandlende

DNA-elektroforese

Udarbejdet i samarbejde mellem

Chi Le, 2. BI/1

Thomas Rasmussen, 2. BI/2

Formål:

Formålet med dette forsøg er først og fremmest at bestemme tilstedeværelsen af vores plasmid DNA, for derefter at bestemme størrelsen af dette ved hjælp af en

DNA-eletroforese og autoradiografi.

Teori:

Først er det vigtigt at forstå princippet i DNA-elektroforese. Grundprincippet er, at man ved hjælp af strøm kan skille de forskellige molekyler af efter deres størrelse, form og ladning. Da DNA molekyler såvel som plasmider er negativt ladet pga. deres phosfat grupper i nukleotiderne, vil de alle vandre mod den positive pol. De er dog ikke alle lige store og da de mindste vil vandre hurtigst (og dermed længst) vil man på denne måde kunne adskille DNA'et efter antal baser i DNA molekylet. Det skal nævnes at forholdet mellem et DNA-stykkes størrelse og dets ladning er konstant så det bliver ikke mere negativt bare fordi det er større.

Det skal dog her bemærkes at DNA-molekyle-strukturen også har en væsentligt indflydelse på hvordan molekylet vandre i mediet. En opremsning af vandringshastigheden med de hurtigste først vil se således ud: supercoilet, lineært, cirkulært og til sidst flere plasmider sammen.

DNA bevæger sig ikke bare kontinuert i gelen. Det bevæger sig som en larve. Det trækker sig ind og strækker sig ud.