Essays Tagged: "Kam"

DNA-elektroforese

aring; 560 bp.pUC18 DNA prøve (indkøbt plasmid DNA)Udstyr:StøbekarSlothformer (Kam med 12 tænder)BundselsbrænderUrglasBæreglasElektroforese karStrømforsyn ... Automat pipetteFremgangsmåde:Støbekaret gøres klar til i hældning af gel. Kammen lægges klar ved siden af. Kammen laver brønde hvori prøverne skal placere ...

(7 pages) 87 0 4.1 Mar/2002

Subjects: Science Essays > Biotechnology

Reading strategies

our reading. Today I would like to compare my friend's reading strategies and my reading strategies.Kam is my college classmate. She likes to read. She likes nonfiction books and didactic books which ... different type of book for her to choose but it takes her a long time to look for it. Above all are Kam's reading strategies and some of them are similar to me.I like to read scary novels and science ...

(2 pages) 48 1 3.0 Nov/2004

Subjects: Literature Research Papers