An Essay about HUGO and DNA identification.

Essay by JohnSimonHigh School, 12th grade June 2003

download word file, 3 pages 5.0

Downloaded 65 times

Algemene Natuurwetenschappen

Datum: 10-02-2003

INFORMATIE OVER HUGO EN DNA-IDENTIFICATIE

HUGO

De Humane Genomics Organisation, is opgericht in 1989 en begon te functioneren in 1990. Dit is een internationale organisatie van wetenschappers die betrokken is bij het Human Genome Project(HGP), om het menselijk genoom in kaart te brengen en de volgorde van de vele basenparen te noteren. HUGO is opgezet door genoomwetenschappers van over de hele wereld om de internationale samenwerking op dit terrein te promoten. Er werken zo'n 5000 wetenschappers uit meer dan 30 landen mee aan het project.

Het in kaart brengen van het menselijk genoom duurt zeer lang, ookal is het aantal wetenschappers dat hiermee bezig is groot. (zie alinea 1) Dit komt doordat de hoeveelheid basen die geschat wordt ongeveer 4 GigaBasen (4 miljard basen) is. 95% tot 98% hiervan beschouwt men als rommel, oftewel basen waarvan men nog niet weet wat de functie is.

Deze zouden in de toekomst tot een doorbraak in de wetenschap kunnen leiden.

Om een mogelijke doorbraak te verwezenlijken, werken ze bij de HUGO in twee kampen. In het ene kamp vindt men dat ze op de 2% tot 5% (de basen waarvan men wel de functie weet, dus de genen van het menselijk genoom) moeten letten. In het andere kamp willen ze alle basen in kaart brengen voor eventuele ontdekkingen.

Door de toegenomen automatisering is het vaststellen van volgordes van de basen enigszins versneld. Er zijn al grote aantallen genen in kaart gebracht en men verwacht dat het project in 2003 voltooid zal zijn in plaats van 2005. De kosten van het project zijn tot nu toe 3 miljard, toch zal men doorgaan met het in kaart brengen van de basen. Het project zal namelijk voor een doorbraak kunnen zorgen in de medische wetenschap. Zo kan men erfelijke ziekten...