An essay on slavery in USA. From Africa to America: A full desciption of the transport of the slaves from Africa to America.

Essay by MantuCollege, UndergraduateA+, January 2007

download word file, 10 pages 4.3 2 reviews

Downloaded 43 times

Indledning

Slaveriet i Amerika begyndte kun få år efter, at Columbus i 1492 opdagede landet. Forinden havde der eksisteret denne form for tvangsarbejde i flere hundrede år, men det var først nu ved plantagernes opståen, at der for alvor manglede en stor arbejdskraft. Imidlertid viste det sig, at man nemmere kunne købe de mest billige og praktiske arbejdere af kystlandenes negerfyrster i Afrika, og med de mange stammekrige der foregik i Afrika, byttede landets høvdinge eller konger gerne krigsfanger for andre materielle goder. Derved kunne denne trekantshandel opstå, som jeg vil komme særlig ind på senere. Desuden, vil jeg komme nærmere ind på slaveriets start, hvad var årsagen til slaveriet? Og, hvordan blev slaveriet ophævet? Dette er et emne, der strækker sig fra perioden 1502, hvor de første afrikanske slaver blev ført til Amerika og frem til 1865 , hvor Amerika ophævede slaveriet. Herudfra har jeg tænkt mig at koncentrere mig om, hvorfor man valgte sorte slaver frem for f.eks.

hvide, brune osv. samt hvordan slaverne blev behandlet under rejsen over Atlanten og lidt om hvad de forskellige holdninger til slaveriet har været gennem tiderne.

1. Slaveriets opståen

For at få en bedre forståelse for slaveriets indførsel gøres der rede for baggrunden i korte træk. Christopher Columbus opdagede i 1492 Amerika, hvilket var en sensation uden lige for Spanien, som havde betalt for hans søfart. Herefter gik det stærkt med omvæltningen af "Den nye verden". I løbet af 1500 tallet og frem til 1700 tallet havde adskillige europæiske nationer tilkæmpet sig et stykke land og derved også blevet en del af det nye kontinent. Spanien var dog det land, der fra starten fik tilkæmpet sig de største områder af Amerika; efter år 1552 var en stor del af Mexico, Mellemamerika, Chile samt Øerne i det Caribiske hav under spansk styre.