"Foran Loven" af Franz Kafka

Essay by Steffen ElmerCollege, UndergraduateA+, November 1995

download word file, 5 pages 3.7

Downloaded 33 times
Keywords , , , ,

FORAN LOVEN

Jeg mener, at en person har forsøgt på at omgå loven.

Forfatteren Franz Kafka, som har skrevet dette essay, blev født i 1883 og døde i 1924. Han blev født i Prag, Tjekkiet og han var jøde.

Han var tysksproget og offentliggjorde kun få af hans værker bl.a. fortællingen 'In der Strafkolonie' og novellesamlingen 'Ein Landartz'. De værker som han ikke selv fik udgivet, udgav hans ven Max Brod efter Franz Kafkas død.

Alt hvad Franc Kafka har skrevet afspejler en 'pessimistisk livsanskuelse og giver i fortættet symbolistisk form udtryk for menneskets angst og længsel efter fællesskab '.

I novellen 'Et brodermord', også skrevet af Franz Kafka, ser man tydeligt den afmagt, ensomhed og angst jøderne måtte leve under på dette tidspunkt. I Bøhmen og Mähren, hvor han var fra, havde jøderne det også slemt, de kunne ikke få lov til at leve et normalt liv, de blev hele tiden mindet om at de var anderledes og de blev derfor forfulgt af mennesker som misundte dem eller som havde brug for at komme af med deres afmagt.

De blev overalt i Europa pålagt at bære jødisk klingende efternavne.

Franz Kafkas værker er skrevet på et ualmindeligt klart sprog, og han har haft betydelig indflydelse på 40'ernes- 50'ernes og 60'ernes litteratur, eksempelvis på modernismen.

Dette essay handler om en mand, som kommer rejsende til loven i en part af det Østrig/Ungarske rige. Han er nysgerrig efter at diskutere med loven. Han tør bare ikke passere den barskt udseende dørvogter. Han prøver gentagne gange at få adgang til loven, men får gang på gang afslag. Til sidst efter mange års forgæves forsøg på at få adgang, acceptere han det og han begynder at gå i barndom. I hans årelange studium af dørvogteren har han...