Foredrag om Miles Davis(Speech about Miles Davis)

Essay by JoachimJunior High, 7th gradeA, May 2004

download word file, 3 pages 3.7

Downloaded 29 times

Ja, jeg skal da fortelle litt om Miles Davis, som ble født 25. mai 1926 i Illinois i USA. Han ble født inn i en typisk middelklassefamilie, hans far var tannlege og hans mor var, som vanlig på de tider, hjemmeværende.

Han var altså en helt vanlig gutt, inntil han til sin trettenårsdag fikk en trompet av sin far. Først da ble interessen for musikk vekket. Selv om både moren og søsteren drev med musikk, da med piano og orgel, hadde ikke Miles Davis interessert seg i det hele tatt. Det var derfor en overraskelse for alle at trompeten skulle føre så mye med seg.

Da han skulle studere, var det nettopp musikk han ønsket å studere. Han drog derfor til New York der han studerte musikkhistorie og spilte trompet. Her ble han også kjent med mange andre musikere han senere skulle spille sammen med. Han ble uteksaminert i 1945, og da hadde han allerede gitt ut flere plater, hovedsakelig sammen med Eddie Randals.

i 1948 hadde Davis spilt sammen med mange store jazzartister, som for eksempel Coleman Hawkins og Benny Carter. Davis var ikke spesielt god til å oppnå sympati. Han ville bestemme. Punktum. Fikk han det ikke som han ville, ble han sur og nektet å samarbeide. Likevel skal han ha klart å lære bort svært mye til de han spilte sammen med.

I 1948 endret Miles Davis noe av stilen sin. Jeg har her en sang fra etter skillet, og som dere vil høre er dette mer rolig jazz, i hvert fall i forhold til det han tidligere hadde spilt, som var en blanding av blues og jazz. Musikken hans falt inn under definisjonen på "bop", en jazzstil som oppstod rundt 1945, og som gjerne går veldig raskt.

Tidlig på 50-tallet begynte Davis med narkotika,