Essays Tagged: "ble"

KRIMROMAN,Verdens rikeste hund

aring;nedene. Jack Daniels-flaska hadde laget et slitemerke på det gamle skrivebordet, og det ble tydeligere og tydeligere for hver dag som gikk. Frokosten min i de siste 3 månedene hadde ... - døra. Jeg reiste meg opp fra den liggende stillingen i senga, til den sittende. Sånn ble jeg sittende helt til jeg sluttet å se dobbelt. 'Kom inn!!!', sa jeg med en hås stem ...

(12 pages) 86 1 4.6 Dec/1997

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Kampen om tungtvannet

nav tungtvann i industriell målestokk og det det eneste av betydning i hele Europa. Fabrikken blederfor utpekt som viktigst angrepsmål i hele Norge. Tungtvannet var ikke kjent før k ... 1930 drev de og forsket påUranen, for de ville få kontroll over spaltningen slik at det ble en enorm energikilde (atombombe). Ogtungtvannet var nødvendig for å få til de ...

(12 pages) 25 0 0.0 Jan/1997

Subjects: History Term Papers > World History > World War II

Filtomat

et med et x antal kroner afhængigt af besparelsen.Forslag nr. 082.Forslag nr. 082 ( bilag 1 ) blev afleveret til forslagskassen tirsdag d. 2. april 1996, det blev herefter taget op til vurdering ... skassen tirsdag d. 2. april 1996, det blev herefter taget op til vurdering i uge19, ( bilag 2 ) her blev det besluttet at, videregive det til den Centrale Forslagskasse, samtidigt tog man forslaget me ...

(9 pages) 29 0 4.0 Jan/1996

Subjects: Science Essays > Chemistry

Foredrag om Miles Davis(Speech about Miles Davis)

Ja, jeg skal da fortelle litt om Miles Davis, som ble født 25. mai 1926 i Illinois i USA. Han ble født inn i en typisk middelklassefamil ... elt vanlig gutt, inntil han til sin trettenårsdag fikk en trompet av sin far. Først da ble interessen for musikk vekket. Selv om både moren og søsteren drev med musikk, da me ... aring; studere. Han drog derfor til New York der han studerte musikkhistorie og spilte trompet. Her ble han også kjent med mange andre musikere han senere skulle spille sammen med. Han ble uteks ...

(3 pages) 29 0 3.7 May/2004

Subjects: Art Essays > Artists

En Uke på Rasiumhospitalet

Det norske Radiumhospital er Nordens største kreftsykehus. Det ble opprettet i 1932 takket være det norske folks innsatsvilje og giverglede i kampen mot kref ... sk radiograf, en sveitsisk overlege og en polsk radiolog i avdelingen der jeg jobbet. Disse ansatte ble behandlet på lik linje med alle andre.

(5 pages) 15 0 0.0 Jun/2004

Subjects: Humanities Essays > Health & Medicine

How does DSL works? How does cable modem works? Compare Pros and Cons. Which one do you like to use and why?

even when we are on the move. Consider these: 1) all major, and many medium-sized towns now have ca-ble TV, 2) telephone service suppliers are increasing, 3) 22% of households now have at least one mo ... e look into these technological changes, a question arises in our minds, which is better, DSL, or cable modem? Offhand, I can say that it all depends on the par-ticular providers, the particular geogr ...

(5 pages) 48 0 3.5 Feb/2005

Subjects: Science Essays > Technology

Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

re land i verden. Norge hadde også dødsstraff, som et av sine straffedommer inntil den ble fjernet i 1979. Senest dødsstraff ble brukt var i andre verdens krig i 1948. Den anerkjen ... ble brukt var i andre verdens krig i 1948. Den anerkjente Kvisling som var leder av Naziene i Norge ble henrettet etter at han fikk en dødsstraff dom.Tidligere nevnte jeg at vold avler vold. La ...

(3 pages) 2129 0 0.0 Sep/2008

Subjects: Law & Government Essays > Law > Issues > Death Penalty

BURMA - En Muntlig Presentasjon

676,578 km2. Dette gjør Burma til det 40. største landet i verden.Hovedstaden i Burma ble endret fra Rangoon (Yangoon) 7. november 2005 til Pyinmana. Den nye hovedstaden fikk navnet Nayp ... er kjent som den tidligere hovedstaden i Burma, og det er den største byen i landet. Rangoon ble erklært som hovedstad i 1753. Det bor rundt 5 millioner mennesker i byen.Nay Pyi Daw V&ari ...

(16 pages) 11 0 4.0 Mar/2010

Subjects: History Term Papers > World History > International Organizations & Conflicts

Crito

es will engаge in with his close friend Critо. For Critо it is аcceptаble for а mаn like him to breаk out of jаil аnd to аvoid his f&# ... tizens are ablе to declarе thеir feelings against thе government аnd able to еndorse changes that thеy feel are necеssary for thе wellbeing of th& ...

(10 pages) 20 0 0.0 Mar/2010

Subjects: Humanities Essays > Philosophy > Classical Philosophy

Morrisons Analysis

o vitаl to аcknowledge thаt opportunitieѕ аre аvаilаble for only induѕtriаl plаyerѕ who аre willing to provide high vk ... o vitаl to аcknowledge thаt opportunitieѕ аre аvаilаble for only induѕtriаl plаyerѕ who аre willing to provide high vk ...

(36 pages) 18 0 0.0 Mar/2010

Subjects: Businesss Research Papers