Kromatografi af aminosyrer

Essay by muffenHigh School, 11th gradeA, November 2007

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 2791 times
Keywords , , , ,

Kromatografi af Aminosyrer

Dato for udførsel af forsøg: 22/8 - 2007

Aflevering: 6/9 - 2007

Gruppe: Matti, Jens, Ann-sofie, Alisa og Simon

Formål

Ved hjælp af kromatografi vil vi bestemme forskellige aminosyrers opløselighed i vand, altså om de er hydrofile eller hydrofobe. Vi har samtidig fået til opgave, at bestemme hvilke stoffer, som indgår i de to blandinger vi brugte.

Teori

Aminosyrer kan både være hydrofile og hydrofobe. Det der afgører om den er opløselig i vand er radikalet. Et radikal med mange CH-grupper er hydrofobt, da CH-gruppen gør stoffet upolært og dermed har en forholdsvis lav opløselighed i vand. Omvendt er et radikal med mange NH

Det vil vi kunne aflæse på vores kromatografi papir. De hydrofile stoffer bliver hvor de er, da de godt kan opløses i vand.

Hvorimod de hydrofobe fortsætter opad papiret sammen med løbevæsken. Det gør de fordi de helst ikke vil reagere med vand.

Materialer

Rundt kromatografikar, kromatografipapir, glasplade, kapillærrør, blyant, 0,1 % opløsninger af forskellige aminosyrer, opløsning med blanding af forskellige aminosyrer, løbevæske som er lavet af: Butanol, iseddike og vand blandet i forholdet 4: 5: 1 i en skilletragt. Den øverste fase bruges som løbevæske. Fremkaldervæske: 0,1 % ninhydrin i butanol.

Fremgangsmåde

Vi tog kromatografi papiret med en pincet (da man skal undgå at røre det med fingrene, eftersom sved indeholder aminosyrer) og lagde det på en renset glasplade. Efter vi havde sikret os at papiret lå rigtigt i forhold til den vej løbevæsken skal løbe, tegnede vi en blyantsstreg 5 cm fra bunden af papiret. Vi sugede den første aminosyre op i et kapillærrør og satte en lille dråbe på blyantsstregen, fire cm fra kanten i siden. Vi tørrede derefter pletten med en hårtørrer og dryppede på en gang til. Det gjorde vi i alt tre gange. Den næste aminosyrer blev afsat tre cm fra den første, herefter var det bare samme fremgangsmåde som ved den første aminosyre. Dette gjorde vi indtil vi havde afsat alle aminosyrerne og de to blandinger. Herefter skrev vi under hvilken plet hvilken aminosyre og blanding det var, samt gruppenavn. Så rullede vi forsigtigt papiret ved hjælp af to pincetter og noget fingersnilde, vi satte en papirklips fast i hver ende af cylinderen og hældte løbevæsken ned i kromatografikarret. Papirscylinderen sænkede vi derefter ned i kromatografikarret og satte glaslåget på. Så ventede vi i mindst 4-5 timer tog vi papiret op, uden at røre det med fingrene! Papiret blev hængt til tørre i et stinkskab. Da det var tørt sprøjtede vi papiret med fremkaldervæske og tørrede det i et varmeskab ved ca. 100 grader. Derefter kunne vi aflæse aminosyrerne som farvede pletter på kromatogrammet.

Diskussion

Opgave 1

Y= 12 cm (hvor langt løbevæsken løb op)

X= antal cm aminosyren løb op.

X/Y= Rf

Rf-værdien af gly = 2cm/12cm = 0,266

Rf-værdien af tyr = 4cm/12cm = 0,333

Rf-værdien af asp = 105cm/12cm = 0,125

Rf-værdien af leu = 7cm/12cm = 0,583

Rf-værdien af phe = 6,5cm/12cm = 0,541

Rf-værdien af blanding 1 = 1,5cm/12cm = 0,125 og 7cm/12cm = 0,583

Rf-værdien af blanding 2 = 1,5cm/12cm = 0,125 og 3,5cm/12cm = 0,291

Opgave 2

For at finde ud af hvilke stoffer, der var i blandingerne. Sammenlignede jeg Rf-værdierne i blandingerne med aminosyrernes Rf-værdier, og fandt dermed ud af hvilke der lignede mest hinanden. I blanding 1 var der asp og leu. I blanding 2 var der asp og tyr.

Opgave 3

Gly: Rf = 0,166

Carboxylsyre - og aminogruppen gør den hydrofil, derfor en lav Rf-værdi, da pletten ikke er ret langt oppe på papiret.

Tyr: Rf = 0,333

De mange CH-grupper i radikalet gør den hydrofob og derfor er Rf-værdien forholdsvis høj. Der sidder dog en OH grupper i radikalet, som gør at tyr ikke kom så langt op af papiret som leu og phe.

Asp: Rf = 0,125

Carboxylsyregruppen gør aminosyren hydrofil, der er dog en CH-gruppe, men den bliver ophævet af den ekstra carboxylsyregruppe, som sidder i radikalet.

Leu: Rf = 0,583

De mange CH-grupper gør den til den mest hydrofobe aminosyre i vores forsøg, derfor en ekstremt høj Rf-værdi.

Phe: Rf = 0,541

De mange CH-grupper gir den meget hydrofob, derfor en ret høj Rf-værdi.

Tegning af de forskellige aminosyrer er vedlagt.

Opgave 4

Det blev et tæt løb, men vinderen blev leu, som med en Rf-værdi på 0,583 blev dette forsøgs højdespringer. I hælene følger phe, som med en Rf-værdi på 0,541 var ret tæt på leu. Kendetegnene for de to længste er deres store mængder CH-grupper, samtidig er der ingen hydrofile grupper i radikalet, som der for eksempel er i tyr. Testens korteste blev asp, der på grund af sine to carboxylsyre - og aminogruppe er dens mest hydrofile i vores test.

Fejlkilder

Pletten med aminosyren som vi afsatte på papiret kan have været for stor, altså haft en for stor diameter. Det kan have medført en mere upræcis måling.

Konklusion

Vi fik ved hjælp af kromatografi bestemt Rf-værdierne af vores forskellige aminosyrer. Vi fik samtidig opklaret hvilke aminosyrer, som var blevet brugt i blandingerne.

� PAGE �5� af � NUMPAGES �5�

_1249540476.unknown

_1249540543.unknown