Novelletolkning av "småbrekker'n" av Tore Tveit

Essay by Magnus SolbergHigh School, 12th gradeA-, March 1996

download word file, 4 pages 4.3

Downloaded 48 times

Magnus Solberg, 1c

Novelletolkning

OPPGAVE 1 : 'Småbrekker'n'

Innledning

Det må være vanskelig å begrense sine krav til ens egne barn når man selv har vært en dyktig idrettsutøver, men det aller vanskeligste er nok å være dette barnet. Hvordan skal man oppfylle sin fars ønske om å bli som han når man slett ikke har de rette kvalifikasjonene ?

Novellen 'Småbrekker'n', som er å finne I tekstsamlingen 'I overmorgen er alt over' fra 1976, tar forfatteren Tore Tveit opp dette problemet. Vi møter den tidligere hoppstjernen Rolf 'Brekker'n' Amundsen den dagen han skal ta med sin enbårne sønn ut til hoppbakken.

Referat

I novellen møter vi den lille gutten Rolf 'Småbrekker'n' og hans far Rolf 'Brekker'n'. Det er en tidlig søndag morgen, og Rolf jr. Skal for første gang I sitt liv prøve den store hoppbakken. Han har ikke noe lyst og unnskylder seg med at han har vondt i halsen og har feber.

Dette bryr ikke faren seg om. 'Nei, jøss, du er'ke varm engang. Det me' halsen går over. Bare du kommer ut'. Med de tunge, 180 cm lange hoppskiene på skuldrene tar han fatt på den lange oppoverbakken til toppen av hoppet.

Men han er altfor nervøs! Han greier ikke konsentrere seg, og faller stygt etter et kort svev. Sykebilen kommer og plukker han opp, og han blir kjørt til sykehuset. Selv ikke da denne ulykken skjedde, forstår 'Brekker'n' noe som helst. Da han besøker sønnen på sykehuset, har han med seg et par splitter nye hoppski !

Tema, motiv, budskap

Temaet I denne novellen mener jeg er forventninger og krav til sine barn. For å få fram dette temaet, bruker Tore Tveit den tidligere hoppstjernen 'Brekker'n' Amundsens høye forventninger til hans sønn som motiv. Amundsen vil at sønnen skal bli en like flink...