De weg naar eeuwigheid

Essay by babyzizaUniversity, Bachelor's April 2009

download word file, 3 pages 3.0

Downloaded 683 times
Keywords , , , ,

Laziza Tielen

Studentennummer: s0406678

Emailadres: sisa_chic@hotmail.com

Code werkgroep: 3u01

Naam Docent: T. Slootweg

Aantal woorden: 801

De weg naar de eeuwigheid

Het goede

"..Ik geloof in de heilige geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven, amen." Eeuwigheid. Dat wil iedere christen bereiken. Samen met onze God zijn, die in werkelijkheid zelf de eeuwigheid is. Maar hoe kunnen we dit waarmaken? Wat kunnen we doen om de eeuwigheid te verwerven? Ik zal in deze tekst als eerste deze vraag beantwoorden en vervolgens deze illustreren aan de hand van 2 voorbeelden, de eer en de liefde.

Het ene ding

De enige manier om tot de eeuwigheid te komen is om een ding te willen. Als je eenmaal een ding wilt moet je dan alleen het goede willen. En het goede moet je dan met je hele hart willen, dan pas zal je hart echt zuiver zijn.

Alleen dat ene ding, dat goede, is de wil van God. God heeft immers de wereld en de mens geschapen en het zou logisch zijn als we zijn wet en wil volgen. "Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de heer, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst" (Psalm 119,vers 1, regel 1-3). Deze regels zijn een duidelijke weergave van de stelling, het willen van een ding, het willen van het goede.

Al het andere wat men kan willen, bijvoorbeeld rijkdom of macht, ook al is dit volgens hen een ding is het in werkelijkheid niet. Het is maar schijn, niet meer dan een illusie. Deze wereldse begeertes zijn niet hetzelfde voor iedereen en veranderen steeds. Dit is de reden waarom ze niet een ding en zeker niet dat ene ding kunnen zijn. In tegenstelling tot de begeertes is de eeuwigheid wel constant, het verandert niet en betekent voor iedereen hetzelfde. Zoals al is aangegeven moet men een ding willen om die eeuwigheid te krijgen, het goede. Alleen het goede kan je met heel je hart willen. En als je dat eenmaal doet is je hart zuiver.

Eer

Kan de eer als dat ene ding gelden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst kijken wat eer eigenlijk inhoudt. Eer betekent het waardevol zijn voor je omgeving of de maatschappij. Dus het hangt als het ware af van hoe andere mensen over je denken. Met eer is dus je reputatie of status dus belangrijk. Uit deze korte analyse van het begrip eer kunnen er gesteld worden dat eer werelds is omdat het afhankelijk is van de mening van mensen. Ter herinnering, wereldse begeertes zijn niet een ding. Tevens, degene die eer zoekt, zoekt naar de goedkeuring van de mensen, de massa, en niet van God. Het gaat immers over zijn weg, zijn wil en niet de wil van de massa. Een ander punt is dat de eer vervaagd en verdwijnt als een persoon dood gaat. Maar de eeuwigheid is er altijd, ook als iemand dood gaat. Eer kan dus niet als dat ene ding gelden.

Liefde

Liefde kan aan de andere kant wel als dat ene ding kunnen gelden. Liefde is een gevoel dat recht uit je hart komt. Iemand die lief heeft doet dat met z'n hele hart en al zijn macht. Die liefde is elke dag hetzelfde, in alle situaties. Als je oprecht liefde voor iemand hebt, dan doe je dat voor altijd. In die zin kan liefde wel als dat ene ding kunnen gelden want zoals al is opgemerkt is de eeuwigheid ook constant, onveranderlijk en voor altijd hetzelfde. Maar als de liefde niet oprecht is, bijvoorbeeld als iemand zegt van iemand te houden alleen omdat die persoon rijk is of een mooie uiterlijk heeft, dan is die liefde niet echt. Wat er dan gebeurd is dat het kan verdwijnen of veranderen. En die verandering is onzuiver. En in dat opzicht, de niet oprechte onzuivere liefde, kan dan niet als dat ene ding gelden.

De eeuwigheid is God. Hij is immers "de ene".Om aan deze eeuwigheid te komen, om deze te verwerven moeten we dus een ding willen. Dit ding is het goede. En we moeten niet zomaar willen, maar met heel ons hart. Dan pas is ons hart zuiver. Al het werelds moeten we loslaten. De begeertes van de wereld komen niet overeen met de wil van god en dus ook niet met dat ene ding. Ze zijn maar een illusie. Eer kan dus helemaal niet worden gezien als dat ene ding maar liefde wel, tot op zekere hoogte. Hiermee wordt de oprechte liefde bedoeld. Concluderend, alleen dat ene ding dat we moeten willen, het goede, zal ons op de weg naar eeuwigheid zetten.

Bronvermelding

Soren Kierkegaard, Purity of heart is to will one thing, Wilder Publications, p 19-35

Misal di Pueblo, Willemstad, (Eucharistievieringsboek)

De Bijbel