Essays Tagged: "Toho"

Moderna vs postmoderna.

ÚvodMnohí myslitelia dneshnej doby sú toho názoru, e sme na prahu novej éry v dejinách spoločnosti. Niektor&iacu ... e dochádza k zániku absolútnych právd a vzniká nám miesto toho relativita. Ak to budeme aplikovať na spoločnosť samotnú, tak postmodern& ...

(7 pages) 37 0 0.0 Jan/2004

Subjects: Social Science Essays > Sociology

Godzilla

er and attacks the city.The creation of Godzilla began in 1954 when the first movie was produced by Toho productions. This was the beginning of a long stream of films that originated in Japan and move ... iginated in Japan and moved to American productions many times throughout the years. Over the years Toho created twenty-eight movies and America created five. In 1977, an Italian director named Luigi ...

(2 pages) 2 0 0.0 Oct/2014

Subjects: Art Essays > Performing Arts