Essays Tagged: "tomto"

Ludovit Stur- studentske roky

ute;bu na ni shie gymnázium,kde sa naučil maďarský a nemecký jazyk.V tomto povzbudivom prostredí,nadväzujúc na latinské základy z domova ...

(4 pages) 1470 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Myty o prostitucii

tieto tvrdenia nepravdivé. Viem, e "univerzálne pravdy", ktorými bola slovenská spoločnosť v tomto smere "kŕmená" takú dlhú dobu, sa nedajú zbúrať ľahko. Verím vshak, e čitateľská ...Mýtus č. 1: prostitúciu vykonávajú len eny - v celosvetovom meradle určite prevyshujú v tomto zamestnaní eny nad mu mi. Pokiaľ sa rozprávame len o prostitúcii, a nie o ďalshích odve ...

(5 pages) 2300 0 0.0 Oct/2006

Subjects: Social Science Essays > Society and community > Children and Youngsters

Podnikatelsky plan - "FINANCOVANIE VÝROBY PRE FIRMU EUROIMPEX-WERK Dieter Kart GmbH & Co. KG"

e;ch dôvodov, ktoré môžeme vyriešiť z cudzích zdrojov, v tomto prípade z úveru:1.Technológia, ktorú máme v súč ...

(16 pages) 1716 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

slash fan fiction

aacute;řky slash fan fictiona jejich pohyb v rámci virtuálního prostoruNa tomto místě chci především poděkovat Mgr. Pavlu Skopalovi, Ph.D. ... u produkovány a přijímány v českém prostředí a na tomto základě si bude pokládat otázky ohledně pojetí fanou&sca ...

(117 pages) 0 0 0.0 Dec/2012

Subjects: Art Essays