Essays Tagged: "Untuk"

Semangat gotong-royong di kalangan masyarakat pada hari ini semakin luntur. Cadangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan semangat berkenaan.

kerjasama dan semangat gotong-royong tidak mendapat perhatian daripada anggota-anggota masyarakat. Untuk mengikis gejala yang kurang sihat ini, kempen kebersihan merupakan salah satu langkah yang bol ... an penduduk-penduduk menganjuran aktiviti-aktiviti di dalam komuniti mereka. Aktiviti ini bertujuan untuk membolehkan penduduk setempat berkenalan, bantu-membantu dalam menghadapi masalah bersama, ber ...

(3 pages) 11106 1 0.0 Aug/2008

Subjects: Social Science Essays > Society and community

surviving disruption

dari competitor yang akan memakan market dari produk yang sudah eksis, dengan cara yang destruktif.Untuk menangkal disruptive innovations ini ada beberapa cara. Antara lain adalah mengidentifikasi ke ... hindarkan perusahaan dari disrupter yang akan mengambil advantages dari perusahaan dikemudian hari. Untuk membantu perusahaan dalam memahami kekuatan dari disrupter, digunakan extendable core , yaitu ...

(2 pages) 0 0 0.0 Sep/2013

Subjects: Businesss Research Papers > Management

accounting

e development of a product or service, required data about the number of customers. Merpati is too. Untuk mengetahui perkembangan suatu produk atau jasa, diperlukan data mengenai jumlah pelanggan. Beg ... ce, on time performance, increasing flight hours. Selain itu MNA juga melakukan hal-hal dibawah ini untuk meningkatkan minat pelanggan.Based on the number of passengers Merpati, MNA has a mass triumph ...

(1 pages) 0 0 0.0 Oct/2014

Subjects: Art Essays > Artists