Applebees

Essay by knabbeltje1College, UndergraduateA-, December 2003

download word file, 37 pages 3.0

Downloaded 108 times

VOORWOORD

Voor de module Money & Markets hebben wij de opdracht gekregen een business plan te herschrijven. Dit business plan is van Applebee's en werd geschreven door oud-hotelschool studenten.

Het is een heel interessant project geweest; met heel veel research werk, interviews en groepsopdrachten.

De ondersteunende colleges die we hebben gevolgd zijn een hele hulp geweest bij het maken van de opdracht, alsmede alle mensen die op enige wijze hun bijdrage hebben geleverd.

Wij willen dan ook deze mensen en onze leerkrachten onze dank betuigen voor hun grote hulp.

Wij zijn allen van mening dat wij door dit project onze kennis danig hebben uitgebreid op alle gebieden die aan de orde zijn gekomen en hopen dat dit genoeg is om die in de komende jaren verder op te bouwen om de school met succes af te ronden.

Wij hopen dat wij u, als lezer, een goed en duidelijk beeld verschaffen over wat een business plan moet inhouden en in het bijzonder van Applebee's Scheveningen een scherp beeld hebben geschetst.

INHOUDSOPGAVE

1MARKETING5

1.1GLOBAL STRATEGY5

1.1.1Environmental scanning5

1.1.2Identificeren van de markt mogelijkheden.7

1.1.3Goals & missie .8

1.2TARGETING & POSITIONERING STRATEGIEËN8

1.2.1Selectie target markets:8

1.3FUNCTIONELE STRATEGIE9

1.3.1Ontwikkelen en herzien van bedrijfsaanbod.9

1.3.2Evaluatie & controle11

2FINANCE12

2.1BREAK-EVEN-ANALYSIS12

2.2MASTER BUDGET13

2.2.1Sales Budget/Production Budget13

2.2.2Direct Labor Budget13

2.2.3Financial Budget14

2.2.4Cash budget14

2.2.5Budgeted balance sheet14

2.3CAPITAL BUDGETING15

2.4FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS EN STATEMENT OF CASH FLOWS16

2.4.1Financial statement analysis16

2.4.2Statement of cash flows17

3LAW20

3.1WEEK 120

3.1.1integration questions:20

3.2WEEK 220

3.2.1law questions:20

3.2.2integration questions:21

3.3WEEK 321

3.3.1law questions:21

3.3.2integration questions:22

3.4WEEK 423

3.4.1law questions:23

3.4.2integration questions:23

3.5WEEK 525

3.5.1law questions:25

3.5.2integration questions:25

3.6WEEK 626

3.6.1law questions:26

3.6.2integration questions:26

4APPENDIXEN28

4.1APPENDIX 128

4.1.1Estimated income statement 1997 199628

4.2APPENDIX 229

4.2.1Estemated income statement ` 1997 199629

4.3APPENDIX 330

4.3.1Afschrijvingen met een vaste percentage van de aanschafwaarde30

4.3.2Afschrijvingen met een vast...