Den danske rockerkrig

Essay by Tina WedelHigh School, 11th gradeC+, October 1996

download word file, 5 pages 3.7

Downloaded 31 times
Keywords , , , ,

Rockerkrigen

Omkring hundrede ikke helt unge mænd på store motorcykler og med rygmærker på

læderjakkerne fylder i øjeblikket danskernes bevidsthed. Hvem er Bandidos og Hells

Angels? Hvad er der hidtil sket i den såkaldte rockerkrig, og hvad har myndighederne

af virkemidler?

Den 10. marts 1996 affyres fire skud mod en bil i Kastrup lufthavn i Danmark. Fire

Bandidos rockere befinder sig i bilen, og én ved navn Uffe Lindenskov Larsen bliver

dræbt. De tre andre såres.

Om den dræbte Uffe Larsen kunne politiet oplyse, at han blev 32 år, var forlovet,

havde ét barn og boede på Sjælland, hvor han var med i Bandidosgruppen

'Southside'.

Drab og mordforsøg kan være planlagt, ellers er det et mærkelig sammentræf.

Gruppernes fjendskab kan være blusset voldsomt op i Finland, hvor Bandidos fejrede

åbningen af et nyt klubhus, og HA holdt tatovørkongres.

Blot to dage før skuddramaet i Kastrup var der en overskrift i 'Det Fri Aktuelt', der

sagde: 'ROCKERE HOLDER FRED I DANMARK'.

Artiklen omtalte en

skudepisode i Sverige, hvor en dansker var blevet skudt. Den fortalte også, at det

danske politi ikke frygtede, at en ny rockerkrig ville bryde ud i Danmark, trods de

stadig skrappere og skrappere våben rockerne går rundt med.

Cirka fem uger efter attentatet i Kastrup, bliver Hells Angels' klubhus i Snoldelev

ved Roskilde beskudt med panserværnsraketter. Ingen kvæstes eller dræbes. Senere på

natten beskydes et HA supporter klubhus i Nørresundby ligeledes med panserværnsra-

ketter. Men her har Bandidos rockerne heller ikke heldet med dem. Sagen er stadig

uopklaret!

Den 26. april såres og lemlæstes Bandidos rockeren Morten 'Træben' Christensen

af en granat i sin celle i Horserød statsfængsel, og blot 10 dage efter udsættes HA

medlemmet Brian 'Bremse' Paludan Jacobsen for et angreb med håndgranater uden

for sit hus i Brøndshøj i København. Han såres...